SVs lanserte i dag sitt nye arbeidsprogram.
Foto: SV

"Utelot" innvandrerkvinner og integrering

Barne,- likestillings -og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen har sektoransvar for barn, likestilling og integrering. På landsmøte til SV lanserte hun SVs arbeidsprogram hvor hun snakket om barn og likestilling, men utelot inkludering.

Utrop nr. 11/2013 (14.03.2013)

Kvinner i Italia jobber mindre enn innvandrerkvinner i Norge, sa Thorkildsen da da hun talte på SVs landsmøte.

Det var eneste gangen innvandrerkvinner ble nevnt i en tale som handlet om kvinnekamp og kjønnslikestilling.

– Vi går til valg på et radikalt program for miljø, rettferdighet, kunnskap og likestilling, uttalte ministeren.

Men ingen tiltak ble lansert for å bidra til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal få innpass i arbeidslivet.

Underrepresentasjon
Statistikk viser at kvinner med bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Somalia er underrepresentert i arbeidslivet.

– Det er behov for feministiske programmer. Det er behov for feministiske partier, som tør å si at vi ikke er i mål og at vi har store problemer i vårt samfunn som angår oss alle. Som at 15 prosent av jentene har opplevd voldtekt, voldtektsforsøk eller andre grove krenkelser. Som tør å konfrontere konservative og reaksjonære krefter i eget land og si at veien til valgfrihet og likestilling går gjennom egen inntekt; enten du heter Kari eller Fatima, sa BLD-ministeren.

Hun har ledet arbeidet med nytt arbeidsprogram, og understreket at det er et feministisk program som vil føre frigjøringsprosjektet videre.

I talen Thorkildsen holdt var det ikke eneste tiltak rettet mot innvandrerkvinner. Ministeren har også ansvaret for integrering i tillegg til likestillingen. Heller ikke integrering var tema i hennes tale. 

Hele talen kan leses her

I partiprogrammet for SV står det derimot om hva SV går inn for i integreringsspørsmålet. Forslaget til partiprogram kan du lese her.