“Utelot” innvandrerkvinner og integrering

SVs lanserte i dag sitt nye arbeidsprogram.
Foto : SV
Barne,- likestillings -og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen har sektoransvar for barn, likestilling og integrering. På landsmøte til SV lanserte hun SVs arbeidsprogram hvor hun snakket om barn og likestilling, men utelot inkludering.

Kvinner i Italia jobber mindre enn innvandrerkvinner i Norge, sa Thorkildsen da da hun talte på SVs landsmøte.

Det var eneste gangen innvandrerkvinner ble nevnt i en tale som handlet om kvinnekamp og kjønnslikestilling.

– Vi går til valg på et radikalt program for miljø, rettferdighet, kunnskap og likestilling, uttalte ministeren.

Men ingen tiltak ble lansert for å bidra til at flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal få innpass i arbeidslivet.

Underrepresentasjon
Statistikk viser at kvinner med bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Somalia er underrepresentert i arbeidslivet.

– Det er behov for feministiske programmer. Det er behov for feministiske partier, som tør å si at vi ikke er i mål og at vi har store problemer i vårt samfunn som angår oss alle. Som at 15 prosent av jentene har opplevd voldtekt, voldtektsforsøk eller andre grove krenkelser. Som tør å konfrontere konservative og reaksjonære krefter i eget land og si at veien til valgfrihet og likestilling går gjennom egen inntekt; enten du heter Kari eller Fatima, sa BLD-ministeren.

Hun har ledet arbeidet med nytt arbeidsprogram, og understreket at det er et feministisk program som vil føre frigjøringsprosjektet videre.

I talen Thorkildsen holdt var det ikke eneste tiltak rettet mot innvandrerkvinner. Ministeren har også ansvaret for integrering i tillegg til likestillingen. Heller ikke integrering var tema i hennes tale. 

Hele talen kan leses her

I partiprogrammet for SV står det derimot om hva SV går inn for i integreringsspørsmålet. Forslaget til partiprogram kan du lese her.