Foto: Pat Pilon

Presset ut av jobben etter 22. juli-innlegg

Kvelden den 22. juli skrev daværende Actis-ansatt Anders Ulstein et innlegg på nettstedet document.no. Kommentaren førte til at han til slutt måtte gå fra sin jobb i rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

Utrop nr. 23/2013 (06.06.2013)

På nettstedet document.no kom Ulstein med sine reaksjoner på regjeringens håndtering av terrorangrepene den 22. juli. Han skrev blant annet:

* Regjeringsledelsen trekker seg tilbake og tør ikke sette navn på hva som har rammet dem.
* Det vi ser fra en vettskremt statsminister på TV i kveld er ikke ledelse.
* Stotrende berørte statsministeren til sist likevel det som skulle være hovedtema for en leder: frykten må ikke nå lamme den friheten vi setter høyest. Om statsministeren skal ende som ynkelig eller sterk de neste dagene vil avgjøres av om han velger å utvikle dette temaet videre eller ikke.
* Et kobbel kommentatorer og journalister lider av den store uviljen mot å være klare og tydelige.
* Norge kunne spille et dobbeltspill så lenge ikke det ble for blodig… Regjeringen kunne  kaste ett kjøttbein til NATO og ett kjøttbein til islamister og andre røvere.
* Våre allierte, ikke minst USA har lurt på hvor Norge står? At dette spørsmålet reises er ille. Stoltenbergs hodepine er nå mye verre: Nordmenn flest vil nå etter dette kreve svar på samme spørsmålet. De dreper oss, hvor står vi?

I et notat sendt til Actis-styret søndag 24. juli 2011 heter det: "Fiendtlige holdninger til innvandrere, muslimer, homofile eller andre minoritetsgrupper og diskriminering av mennesker på slikt grunnlag er i strid med Actis’ verdigrunnlag."

Uheldig kobling
Saken endte med at Ulstein måtte trekke seg fra jobben. 

– I en slik situasjon er det veldig skadelig for Actis om vår hovedperson kan bli mistenkt for å ha et verdisyn og et politisk ståsted som gjør oss mindre troverdige, i verste fall brennemerket, i offentligheten. Uttalelsene om regjeringen og statsministeren vil kunne bli uheldige for Actis og  frata han muligheten til å kunne delta i møter med de samme politikere, noe som er av Actis  sine prioriterte oppgaver, går det videre frem av notatet.

Slår tilbake
Nå, snart to år etter episoden slår Ulstein tilbake med et nytt innlegg på document.no. Han mener seg sensurert.

Anders Ulstein er tidligere internasjonal sjef i Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.
Foto: Skjermdump/NRK
– Et sen­tralt tema for meg og Docu­ment er hvor­dan det frie ord­skif­tet nå er pre­get av poli­tisk kor­rekt­het, for­ti­el­ser og hekse­jakt. Skulle jeg tie om en sak som viser hvor­dan ret­tig­he­ter og ver­dier vi trodde var selv­sagte, over nat­ten plut­se­lig ikke er selv­sagt lenger?

Ulstein, som i dag er ansatt som Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund, hevder Stol­ten­bergs løfte om ”mer demo­krati og mer åpen­het” i etterkant av 22. juli ikke gjaldt for han.

– Hek­sejak­ten etter 22/7 er en gift for det frie sam­funn. Straff og trus­ler for å mene, skrive, tale. Det uvir­ke­lige er hvor lett det skjedde, og hvor raskt. For meg fikk det radi­kale kon­se­kven­ser. Hvor mange andre har opp­levd noe lig­nende? Kan­skje ikke så mange har måt­tet gå fra job­ben, men for hvor mange har trus­se­len, fryk­ten, uroen eller risi­koen vært nok til at man tier, og skri­ver om? Hvor­for er det så mange som skri­ver ano­nymt der ute? spør han.

Vil ikke kommentere
Utrop har også vært i kontakt med Actis for å høre deres side av saken. Actis' generalsekretær Anne-Karin Kolstad forklarer imidlertid i en e-post at man ikke vil kommentere saken videre.

– Actis respekterer den inngåtte avtalen om opphør av samarbeid som begge parter var enige i. Vi ønsker ikke å gå inn å kommentere Ulsteins konkrete utspill. Vi står for avgjørelsen vi har tatt.

Illustrasjonsfotoet til saken.