Fronter ekstremismen: muslimer i Norge tilknyttet menigheten Minhaj Ul-Quran viser frem et skriftlig eksemplar av fatwaen som deres grunnlegger, Tahir Ul-Qadri, laget våren 2010 for å fordømme terrorisme.
Foto: Faiz Alam

– Bevisstgjøring viktigst

Tidligere denne høsten arrangerte studentforeningen til Minhaj Ungdom en temakveld om hvordan man kan forebygge ekstremisme.

Utrop nr. 42/2013 (07.11.2013)

Gjester for anledningen var terrorekspert og professor Tore Bjørgo (bildet) og masterstudent ved UiO Mohammed Al-Siddiq. 

– Formålet med temakvelden var å bevisstgjøre studenter og ungdommer generelt om hvilke utfordringer vi står overfor i samfunnet, og islams holdning til ekstreme ideologier, sier Awais Ahmed, leder i Minhaj Ungdom og en av deltakerne på arrangementet.

Al-Siddiqs innlegg omhandlet fatwaen mot selvmordsbombing og terrorisme, som ble forfattet av Dr. Tahir-ul-Qadri, grunnleggeren av Minhaj-ul-Quran International. I sin referanse til fatwaen nevnte Al-Siddiq blant annet at det ikke engang er lov å rette våpen mot et medmenneske.

– Fatwaen er ikke bare en fordømmelse av terror og selvmordsbombing, men også en rettledning for måten en muslim skal leve livet på. Fatwaen hjelper meg med å vokse i min tro, som er å leve i fred med menneskene rundt meg, uttalte Al-Siddiq.

Foto: Faiz Alam
– Likt grunnlag
Ekspert på ekstremisme Tore Bjørgo delte sine ideer og erfaringer om ekstremisme. Han kastet lys over ulike ”push-” og ”pull-” faktorer som bidrar til at unge mennesker søker slike ekstreme miljøer, og fremhevet rollen til ulike exit-programmer i Europa og Norge, som har bidratt til å få ungdommer ut av ekstreme grupperinger.

– Grunnforholdene som tiltrekker ungdommer til de ulike ekstreme gruppene, er ganske like, uansett ideologi, påpekte han.