Meld fra om netthets: – Jeg råder alle å fylle ut vårt skjema på våre nye nettsider dersom de opplever hatkriminalitet. Dette gjelder også rasistiske ytringer på nett, sier Rune Berglund Steen til Utrop. Foto: Pressebilde ARS
Foto: Pressebilde Antirasistisk Senter

– Hatefull tale en del av hverdagen

Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, er rystet over tallene fra Utrops undersøkelse. Nå anbefaler han netthetsofre å melde ifra om dette på organisasjonens nye nettsider www.antirasistisk.no

Utrop nr. 44/2013 (21.11.2013)

I går skrev Utrop om en spørrerunde vi gjorde på to østkantskoler tidligere i år. Over halvparten av de spurte hadde vært utsatt for netthets på grunn av hudfarge og bare litt færre for hets på grunn av sin religion. 

Foto: Utrop
– Tallene dokumenterer at hatefull tale dessverre er en del av hverdagen til mange ungdommer. Ikke bare er det mange som opplever det selv, de vet også at deres venner og bekjente opplever det, sier han.

Steen mener at det er to aspekter av dette. På den ene siden er hetsen mange ungdommer må vokse opp en relativt vanlig del av livet.

– Den andre delen er hetsen mot mennesker som på et eller annet vis hever stemmen, som står fram i offentligheten, sier han og viser til de høyreekstreme truslene mot samfunnsdebattanten Yousef Assidiq på Facebook som eksempel på hvor grovt det kan være.

Ekstra sårende på Facebook
Han mener at Facebook er en arena hvor netthets og nettmobbing oppleves som ekstra sårende fordi det er synlig overfor familie og venner.

– Sjikane og hets kommer her på en arena hvor vi ofte deler fra privatlivet vårt, og hvor vi skriver om noen av de beste tingene i livet, da vil slik hets lett oppleves som spesielt invaderende, forklarer han.

Lanserer skjema på nett
Organisasjonen har fått mange henvendelser om netthets forteller Berglund-Steen. Derfor starter lanserer de nå et skjema hvor en kan melde fra om mobbing og trakassering. Skjemaet vil være likt det LLH (http://ikkefinndegidet.no/index.php/no/rapporter-til-llh-3) og Det Mosaiske Trossamfund (http://www.dmt.oslo.no/no/meld_fra_om_antisemittisme) har. Steen opplyser at skjemaet vil være tilgjengelig i slutten av november. 

– Etter å ha mottatt anekdotisk informasjon om så mange hendelser relatert til ulike former for hatkriminalitet gjennom flere år, ønsker vi å samle informasjonen mer systematisk. Vi vil derfor sterkt oppfordre personer som har opplevd en eller annen form for hatkriminalitet, være seg fysisk eller verbalt, til å fylle ut skjemaet til den aktuelle organisasjonen, sier han.