Grønn Ungdom (GU) mener Norge har råd til å ta imot 5000 flere flyktninger. Illustrasjonsbildet viser flyktningleiren Babusselam i Aleppo.
Foto: Flickr/IHH Humanitarian Relief Foundation

– Vi har råd til 5000 syriske flyktninger

Grønn Ungdom (GU) ønsker at Norge tar i mot flere syriske flyktninger, som ett av åtte resolusjonsforslag ungdomspartiet vil ta opp under helgens landsmøte til Miljøpartiet De Grønne.

Utrop nr. 17/2014 (24.04.2014)

Grønn Ungdom har sendt inn åtte resolusjonsforslag til landsmøtet som starter i morgen. Ett av forslagene er å øke flyktningkvoten.

– Norge har råd til å ta imot 5000 flyktninger til fra Syria, sier Lage Nøst, talsperson i ungdomspartiet til utrop.no.

For økt flyktningskvote: Flyktningkvoten bør økes. Norge må lette på presset som legges på Libanon. Syrias naboland tar imot opp til en million syriske flyktninger årlig, sier Lage Nøst, talspersonen i Grønn Ungdom.
Foto: Grønn Ungdom

– Vi lever på denne kloden sammen med andre i nød. Det må vi ikke glemme. Vi trenger et globalt perspektiv i den politiske debatten i Norge. Jeg tror ikke unge ønsker å arve et samfunn driftet etter prinsippet "budsjett fremfor humanitet", sier Nøst.

Kun to fikk opphold
I 2012 kom 700 flyktninger fra Syria til Norge på egen regning, og kun to fikk oppholdstillatelse gjennom flyktningkvoten.

Mens nabolandet Libanon tar i mot opp til en million syriske flyktninger årlig. Den nå avgåtte rødgrønne regjerningen har gikk med på å endre flyktningkvoten til 1000.

– Det er fremdeles for dårlig. Til sammenlikning ga Sverige fortløpende opphold til 11.000 syrere samme periode. Sverige stiller ikke urimelige krav, eller håndplukker "lettintegrerte" flyktninger, som Norge gjør. Den sittende regjeringen sier rett ut at de ønsker seg barnefamilier på under åtte personer, sier Nøst.

– Enklest å bosette
– Det er fordi de er enklest å bosette i norske kommuner, hevder enhetsleder Tonje Øyan i enhet for overføringsflyktninger i Utenriksdepartementet.

– UD drar til flyktningleiren og velger selektivt ut de som egner seg for rask integrering. Det er beskyttelsesbehov, ikke integreringspotensiale, som må bety noe. Vi kan ikke operere ved å håndplukke gunstige flykninger og glemme den horrible levestandarden i flyktningleiren, sier Nøst.

Håper på Venstres og KrFs støtte
– Det er mulig at resolusjonskomiteen vil innstille på at resolusjonen behandles. Om den ikke kommer til å stå slik som den står, så endrer vi den slik at den blir mer slagkraftig.

GU vil skrive inn noen konkrete tall for hvor mange vi vil ta imot og hvor mye mer humanitær bistand de tror Norge kan gi. Det blir opp til stortingsgruppa å jobbe videre for det hvis resolusjonen vedtas, forteller Nøst.

– Vi ser at det er mulig å få en mer menneskevennlig politikk på feltet. Jeg håper og tror Venstre og KrF vil være med og legge press på regjeringen i denne saken. En klok regjerning vil lytte.