215 millioner mennesker forventes å ha sykdommen diabetes innen 2010. 85- 90 prosent av verdens diabetikere har type 2 diabetes.

Handler om sykdomsmestring

Flere enn 500.000 mennesker i Norge er i risikosonen for å få diabetes type 2, og Diabetesforbundet har stor etterspørsel etter informasjon om hvordan man kan bruke fysisk aktivitet. 

Utrop nr. 1/2014 (02.01.2014)

Foto: diabetes.no
Svaret på det ble Vær aktiv – føl deg bedre, en brosjyre på 12 språk om fysisk aktivitet som er utgitt med støtte av Helsedirektoratet.

– Vi ønsker at brosjyren blir et godt verktøy for helsepersonell, og at den inspirerer brukerne til et mer aktivt liv. Vær aktiv – føl deg bedre inneholder konkrete eksempler med bilder og et enkelt styrkeprogram som kan gjøres hjemme, skriver spesialrådgiver i forbundet, Shaista Ayub i en e-post.

Assisterende generalsekretær Gro Holstad (bildet) påpeker overfor utrop.no at formålet ikke kun er å nå ut med informasjon om betydningen av fysisk aktivitet i forhold til forebygging av diabetes type 2, men også slik at folk skal mestre sykdommen.

 

– Vi har rettet oss mot noen bestemte språkgrupper, fordi vi vet at personer fra Sør-øst Asia, Midtøsten, Tyrkia og deler av Afrika er spesielt utsatt for å få diabetes type 2. Dette er grupper vi også jobber oppsøkende med gjennom mobil diabeteslinje. Temaer som er tatt opp i heftet vil brukerne selv høre mer om. Vi har hatt fokusgruppe-intervjuer med de ulike målgruppene, og det som er skrevet er tilpasset brukernes behov og kultur. Hittil har vi ikke hatt mye tilpasset informasjon om temaet fysisk aktivitet.

Hvorfor akkurat dette fokuset på fysisk aktivitet?

– Her eksisterer det mange myter om det å være i bevegelse. Flere brukere ønsker seg mer konkret informasjon om øvelser og program.

Viktig å møte brukerne
Basert på erfaringene fra tidligere infromasjonsarbeid, hvor effektivt tror dere brosjyrer blir?

– Å lage brosjyrer er ikke det eneste vi gjør. Vi har også fokus på å nå ut muntlig og har seks veiledere som snakker ni språk. Vi har også det som kalles motivasjonsgrupper, der en i grupper både får informasjon, lager mat sammen og er fysisk aktive. En evaluering av motivasjonsgruppe-konseptet viser at muntlig informasjon, det å møtes, gjøre noe sammen og også få skriftlig materiell, gir positive resultater.

Holstad sier at man fra forbundets side erfarer at det ofte spørres om "å få noe mer".

– Overnevnte er gode hjelpemidler. Vi er klar over at alle ikke kan lese og skrive, så derfor kan man også høre heftet via være nettsider. I tillegg ønsker helsepersonell noe de kan dele ut eller ha som et hjelpemiddel i samtale med brukerne. Alt det vi har laget er kvalitetssikret av brukere.