Somaliskfødte har mest ustabil bosituasjon

Tusenvis av innvandrere bruker så mye tid til å være på boligjakt, at de ikke rekker å bli integrert i det norske samfunnet, viser ny Fafo-rapport.

– I stedet for å bruke tid og energi på å komme seg i jobb, bruker de mye krefter på å bekymre seg for bosituasjonen, lete etter bolig og løpe på visninger hele tida, konstaterer forskningsleder Anne Skevik Grødem.

Somaliske Naima Abdirahman Aseyr (36) har fem barn og bor i en kommunal leilighet i Gamle Oslo. Selv føler hun seg heldig, som har tak over hodet til seg og sine fem barn, som hun har ansvaret for. Nå har hun en fem års leiekontrakt med Oslo kommune.

– Ganske mange somaliere i Oslo bor på hospits fordi de ikke får leid eller kjøpt leilighet. Har man flere unger, noe mange somaliere har, blir problemene enda større, sier Naima Abdirahman Aseyr til Dagsavisen.

Vil ikke leie ut
Rapporten er blant annet basert på intervjuer med ti foreldre i familier som har måttet flytte flere ganger. Sju av dem kommer fra Somalia.

– I Norge er det somaliere som har minst sjanse til å eie egen bolig. Bare 14 prosent av dem gjør det. Til sammenligning er det rundt 90 prosent av norske barnefamilier som eier egen bolig.

Foreldrene forteller også om utbredt diskriminering på leiemarkedet.

– Huseiere ikke vil leie ut til dem fordi de ikke er i jobb, fordi de har barn og noen sier også rett ut at de ikke vil leie ut til somaliere, opplyser Grødem.

Hvem er disse utleierne?

– Flere forteller at etnisk norske utleiere ikke vil leie ut til dem, og mange leier av andre med innvandrerbakgrunn. Men også mellom innvandrergrupper kan det skje diskriminering. En vanlig grunn til utkastelse er at huseieren får behov for leiligheten selv, for eksempel fordi han har et søskenbarn som skal komme til Norge, svarer Grødem.