Flyktninger som får opphold i Norge utsettes for kartlegging og trusler fra hjemlandet.
Foto: flickr.com/West Midlands Police

Flyktninger overvåkes fra hjemlandet

PSTs trusselvurdering viser at etterretningstjenester fra fremmede stater er aktive i Norge når det gjelder flyktningspionasje. 

Utrop nr. 11/2014 (13.03.2014)

I «Åpen trusselvurdering 2014» skriver PST at etterretningstjenester fra fremmede stater er aktive i Norge. I tilsvarende rapport for 2010 sa PST at 19 land hadde spioner i Norge, ifølge Vårt Land.

Mens noen prøver å stjele forsvars– og teknologihemmeligheter eller informasjon som kan brukes til styrke egne interesser i forhandlinger, er noen lands etterretningstjenester opptatt med å «kartlegge og svekke dissidenters støtte til opposisjonell virksomhet i hjemlandet». Når det gjelder flyktningspionasje sier PST at etterretningsoffiserene er «representanter for undertrykkende regimer, og deres nærvær og kartleggingsarbeid i Norge oppleves ofte svært skremmende, særlig for dissidenter. Disse statenes operative innsats mot regimekritikere i Norge, vil vedvare også det kommende året».

– Vi kan ikke si noe om omfanget, for her er det store mørketall. Men vi opplever at omfanget av flyktningspionasjen øker i takt med at det kommer flere flyktninger til Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Vårt Land.

Står frem
Flere av sakene PST registrerer, får de informasjon om via media. Flyktninger står åpent eller anonymt fram og forteller om overvåkning. Men de anmelder ikke sakene til PST eller lokalt politi.

Uten å ville nevne noen land konkret sier PST at «enkelte av de statene som er involvert i flyktningspionasje i Norge, har det siste året strammet ytterligere inn på ytringsfriheten i eget land». Fra tidligere er det kjent at land som Etiopia og Iran skal overvåke borgere som har flyktet fra landet.

«Vi har et felles ansvar for å sikre at alle i Norge har de samme demokratiske rettighetene. Flyktningspionasje truer slike rettigheter», skriver seksjonssjef Erik Haugland i PST på tjenestens hjemmeside.

Linken til illustrasjonsbildet.