Ap-politiker Jan Bøhler ser ikke behovet for bussing av av minoritetselever fra skoler på østkanten til vestkanten som nødvendig.
Foto: Arbeiderpartiet

Gratis barnehage for innvandrerbarn

Ap-politiker Jan Bøhler mener at noe må gjøres for at innvandrerbarn lærer norsk i tidlig alder, men støtter ikke forslaget om bussing fra østkanten til vestkanten. 

Utrop nr. 13/2014 (27.03.2014)

Tidligere Rød Ungdom leder Mimir Kristjánsson mener at noe må gjøres før det er for sent. 

– Minoritetselever må busses fra østkanten til vestkanten, sier redaktør Mimir Kristjánsson i Manifest Tidskrift til Nettavisen.

Ap-politiker Jan Bøhler er ikke enig i forslaget om bussing av minoritetselever, men han foreslår gratis barnehage for innvandrerbarn. 

– Det han har rett i er at noe mer må gjøres, for det er like mange som trenger særskilt norskundervisning av elever med innvandrerbakgrunn nå som tidlgere. Tallet har vært stabilt lenge til tross for flere tiltak, sier han til nettavisen.

Skeptisk til bussing
Kristjánsson mener venstresiden nå må gå inn for bussing. Men det er Bøhler skeptisk til.

– Jeg går inn for andre tiltak enn bussing, som mer gratis barnehage for å lære barna norsk. Dette har man i noen bydeler i dag, men jeg vil ha det i flere og at det også skal gjelde for 3-åringer, sier han til Nettavisen.

Han mener tiltaket er det viktig for å lære barna norsk før de begynner på skolen.

– Da blir det ikke behov for bussing, påpeker Ap-politikeren.

I dag gjelder ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer.

Viktig debatt
Selv om Bøhler er mot bussing, synes han det er bra at debatten tas.

– Det er positivt at det er noen på venstresiden som vil ta den debatten, for det er liksom bare høyresiden som diskuterer det på en særlig måte, sier han. 

Bøhler mener det også må bli slutt på at det ved noen skoler på østkanten er 20-30 prosent av elevene som fritas fra de nasjonale prøvene.

– De får ikke et bilde av hvordan det går med dem. Man bruker ofte de tallene for å vise at det går ganske bra, men da tar man ikke med at det på noen skoler er et så høyt fritak, sier han.