Tiggerene i Norges gater bør stoppes og tigging ulovlig.
Foto: Samer Shurukh

Byrådslederen i Oslo vil forby tigging

Stian Berger Røsland (H) mener at tigging ikke burde ha vært tillatt, melder Nettavisen. 

Utrop nr. 13/2014 (27.03.2014)

– Først og fremst fordi det ikke er noen holdepunkter for at noen løfter seg ut av fattigdom ved å reise til Oslo å tigge. Det opprettholder uheldige sosiale strukturer, og her i Oslo fører det til forsøpling og privatisering av parker og offentlige steder, sier byrådsleder Røsland til Nettavisen.

Forslag til problemet
Bystyret i Oslo har flere ganger votert over ulike former for tiggerforbud. Det har blitt stemt over om kommunen skulle be nasjonale myndigheter innføre tiggerforbud, og det har blitt stemt over innføring av et sone-system der tigging bare skulle være tillatt i bestemte områder, sier Røsland til  Nettavisen.

Lang prosess
Røsland sier til Nettavisen at det i første omgang vil være en sak der man svarer på høringsbrevet og om dette bør taes inn i kommuneloven.

Hvis loven blir vedtatt, vil det bli et helt annet spørsmål om kommunen faktisk vil bruke virkemiddelet den da har fått, sier Røsland til avisen. 

Ikke til bruk
Et av kriteriene som byrådet stiller er at skoger og parker ikke skal brukes til camping. De er tydelige på at alle er velkomne til Oslo, men at man må sørge for egnet overnatting på egenhånd.