Foreslår økt kontroll av utenlandske yrkessjåfører

Stadig flere utenlandske turbusser og lastebiler burde få kabotasjekontroll, her en rapport fra Yrkestrafikkforbundet kommet frem til.
Foto : flickr.com
Tidligere denne uken ble rapporten fra Yrkestrafikkforbundets arbeidsgruppe om kabotasje lagt frem.

Yrkestrafikkforbundet og arbeidsgruppens medlem fra Norsk transportarbeiderforbund (NTF) har i arbeidet med rapporten vært enig om at allmenngjøring er et viktig tiltak innenfor turbuss.

– Vi mener allmenngjøring er svært viktig både for gods og turbuss. Innenfor turbuss er situasjonen allerede så presset at vi i løpet av neste år kan se en tilnærmet død turbussbransje i Norge, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy til NTB.

Han påpeker at det også innenfor gods kan gå fort i samme retning om ikke noe gjøres med lønnsdumping blant utenlandske arbeidstakere.

– Får vi et allmenngjøringsvedtak i tillegg til økt kontroll, høyere bevilgninger til Arbeidstilsynet og øke bøtesatsene for brudd på kabotasjereglene mener vi i YTF at bransjen har en fremtid i Norge, sier Furøy. Han påpeker at tiltak som å stramme inn regelverket er viktig. Innenfor gods bør en kabotasjetur være definert som en lasting og en lossing. Innenfor turbuss bør det ligge en begrensning på 30 dager sammenhengende og totalt 45 dager tillatt i løpet av et år.

Linken til illustrasjonsbildet.