Lurt til lavere lønn

Rumenere ble betalt mindre enn det de ble lovet. De fikk streng beskjed av bemanningsbyrået om hva de skulle si om de ble spurt om arbeidstimer. Foto: Illustrasjon.
Foto : Daniel Moyle
Et lydopptak gjort i hemmelighet avslører hvordan et vikarbyrå gir arbeiderne lavere lønn enn de skal ha, og forsøker å skjule 18 timers arbeidsdager, melder NRK.

I januar i fjor kom en gruppe rumenere til Vesterålen. Av bemanningsbyrået JM Skaret ble de lovet timelønnen de etter loven har krav på, 152 kroner.

I følge NRK fikk rumenerne klar beskjed om hva de skulle si hvis de ble spurt om jobben de gjorde.

– Hvis de hadde visst at dere jobber 18 timer om dagen, ville vi blitt stengt på dagen, sier Skaret, og minner arbeiderne på hva de skal svare hvis de blir spurt om arbeidstiden sin, melder NRK.

– Husk: Hvis noen spør «hvor mye jobber dere?» – si aldri mer enn tolv timer.

La oss si at du har jobbet 100 timer. Når du får 135 kroner timen, blir det 13.500 kroner. Men når du får kvitteringen fra oss vil det stå 88 timer og 152 kroner (13.376 kr red. anm.).

Bryter loven
Både timelønnen og flyttingen av arbeidstimer JM Skaret beskriver er ulovlig, det mener FAFO-forsker og jurist Kristin Alsos. Hun har forsket på sosial dumping i fiskeindustrien og har hørt på opptaket.

– En av utfordringene er nok at de ansatte og arbeidsgiver kanskje har en felles motivasjon. De vil gjerne jobbe mye mens de er her og tjene mest mulig penger. Samtidig synes kanskje de ansatte at 135 kroner i timen er en grei lønn sammenlignet med det de har hjemme, sier Alsos til NRK.