Fylkespolitikerne i Buskerud har bevilget 550.000 kroner til Interkultur (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr

– Et fyrtårn for flerkulturelt mangfold

Buskerud fylkeskommune har støttet Interkultur i flere år og har definert dem som et fyrtårn for flerkulturell formidling gjennom Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014.

 

Utrop nr. 16/2014 (17.04.2014)

I sist møte i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur bevilget politikerne 550.000 kroner til Interkultur, skriver Buskerud fylkeskommune på sine hjemmesider.

– Interkultur er et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling. Interkultur arbeider mot å levere internasjonal kunst, konserter og aktiviteter av høy kvalitet, involvere lokalt og regionalt publikum, styrke internasjonale kunstnere i Norge.

Interkultur jobber for en kunstnerisk og flerkulturell hverdag.
Foto: intermezzo-ungdom.com

Inngikk partnerskap

Fylkeskommune og Interkultur inngikk i fjor en partnerskapsavtale. Fra partnerskapsavtalen kan følgende punkter nevnes som sentrale i samarbeidet:

  • Styrke mangfoldsdimensjonen i kulturtilbudet i Buskerud.
  • Utvikle metoder og dele kunnskap på det flerkulturelle feltet.
  • Profesjonalisere kulturfeltet i Buskerud gjennom nettverksbygging og kompetansebygging

Satser hvor det er mangel

I 2013 ble den regionale satsingen til Interkultur tydeligere, blant annet i form av en besøksrunde til om lag halvparten av kommunene i Buskerud.

– Arbeidet fortsetter i år, i form av møter, erfaringsutveksling og mulige samarbeid. Mange av kommunene har liten kapasitet og midler til å satse på flerkulturelle prosjekter, og Interkultur ser på muligheten for å inkludere flere kommuner i noen av sine pågående prosjekter, melder fylkeskommunen på bfk.no.