Folk i Ibestad kommune gikk for to år siden i tog for å beholde asylmottaket. På Finnøy kommune er man langt mere skeptiske. Foto: Illustrasjon.
Foto: Beate Kiil Karlsen

Vil ikke bosette asylsøkere

Frp har bedt kommunene bli med på dugnad for å bosette over 5000 asylsøkere med oppholdstillatelse, men velgerne deres er ikke like ivrige. På Finnøy kommune diskuterer de om de kan ta imot åtte.

Utrop nr. 17/2014 (24.04.2014)

Kommunen, som først fikk fastlandsforbindelse i 2009, har aldri tatt imot en eneste flyktning. Nå diskuterer kommunestyret om det er rom til åtte asylsøkere med oppholdstillatelse, som har krav på bosetting i Norge.

Skepsisen i lokalsamfunnet der mange lever av å dyrke tomtater, av fiske og landbruk er stor.

– Jeg kommer til å stemme imot at vi skal ta imot flyktninger, sier kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet, Einar Egeland, til NRK.

FrP-ere mest negative
I en meningsmåling Norstat har utført for NRK svarer 79 prosent av Frp-velgerne nei på spørsmål om deres kommune bør ta et større ansvar enn i dag for bosetting av asylsøkere med oppholdstillatelse. 

51 prosent av Høyre-velgerne svarer det samme. 14 prosent av Høyre-velgerne er negative, mens tre prosent av Ap-velgerne er negative. Ti prosent av Sp-velgerne er litt negative, det samme gjelder for tre prosent av KrF-velgerne. SV-velgerne er mest positive, med 85 prosent som svarer at de er litt eller svært positive til dette.

35 prosent flere bosatt
Samtidig hevder statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Maria Hoff Aanes, at utsendte anmodningsbrev om å bidra i bosetting har hjulpet.

Foto: Ilja C. Hendel

– Vi ser at flere av kommuner som ikke har bosatt før nå sier ja.

Hvordan forklarer du at det er i ditt eget parti motstanden mot å ta imot flere flyktninger er størst?

– Vi skal ta folks uro for endringer i nabolaget på alvor. Vi er helt avhengige av å ha gode integreringsprosedyrer, at vi har systemer som bidrar til at folk lærer seg norsk tidlig, at de kommer raskest mulig over i arbeid og blir en ressurs i lokalsamfunnene, sier Hoff Aanes til NRK.