Skal et eventuelt tiggeforbud være nasjonalt eller kommunalt? Oslo-politiet går for det første alternativet.
Foto: Ragingwire

Ut mot regjeringens tiggeforslag

Oslo-politiet har store innvendinger mot kommunale tiggeforbud, skriver osloby.no.

Utrop nr. 17/2014 (24.04.2014)

«Å regulere straffbare handlinger (...) ulikt fra kommune til kommune via politivedtektene savner en fornuftig begrunnelse, ut over at regjeringen ikke ønsker å ta beslutninger selv», skriver visepolitimester i Oslo Roger Andresen i sitt høringssvar til Justisdepartementet.

Politidirektoratet stiller seg bak Oslo, og skriver i sitt høringssvar at de heller ønsker et nasjonalt forbud.

Regjeringens forslag innebærer at hver enkelt kommune skal kunne skrive inn forbudet mot tigging i sine politivedtekter. En løsning med svakheter, ifølge visepolitimesteren i Oslo:

"Vedtektene er på mange måter en anakronisme: Straffesanksjonerte normer som regulerer alt fra aking på kirkegård til bruk av høyttaler. Felles er at disse normene med få unntak i svært liten grad håndheves, eller har noen klar plass i folks regelforståelse".

Vil ikke kommentere
I Justisdepartementet vil de ikke kommentere de konkrete innspillene fra politiet. Statssekretær Hans Røsjorde (Frp) skriver i en e-post til Aftenposten:

– Vi er i ferd med å gå gjennom alle høringssvarene som er kommet inn. Regjeringen tar sikte på å legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig, slik at Stortinget kan behandle saken i vårsesjonen.