Foto: hoyre.no

Klager inn godkjennelsen av muslimsk skole

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), klager nå inn Utdanningsdirektoratets vedtak om å si ja til en muslimsk barne- og ungdomsskole i Oslo.

Utrop nr. 17/2014 (24.04.2014)

– Jeg kommer til å sende inn en klage til Utdanningsdirektoratet på godkjenningen av søknaden fra "Mødre for muslimsk grunnskole". Her vil jeg vektlegge at det er det samme organisatoriske miljø som har søkt om å starte skolen som i 2001-2004 drev Urtehagen-skolen som kollapset, sier skolebyråd Anniken Hauglie (bildet).

Også Arbeiderpartiet i Oslo varsler at de vil klage inn godkjenningen av den nye muslimske skolen.

– Vi kommer i dag til å fremme et privat forslag til Oslo bystyre hvor vi ønsker at bystyret skal si ja til å sende en klage til Utdanningsdirektoratet om godkjenningen av den nye muslimske skolen. Det har vi godt håp om å få flertall for.

Flere norsk-somaliske barn i fellesskolen
Rieber-Mohn mener det er best for barn som bor i Norge er å gå i den norske fellesskolen der man møter andre barn på tvers av religion, etnisitet og sosial bakgrunn. Hun peker på at norsk-somaliere er den gruppen som klarer seg aller dårligst med tanke på yrkesdeltagelse, årlig inntekt og andel som er avhengig av offentlige ytelser.

– Løsningen å få flere norsk-somaliske barn til å lykkes i det norske skoleløpet. Vi vet at barn som sendes tilbake til foreldrenes hjemland ofte sliter enda mer når de kommer tilbake, sier Rieber-Mohn til Aftenposten.