En overveldende andel av spurte i en nylig Ipsos MMI-undersøkelse mente man ikke kunne flagge med et annet flagg enn det norske.
Foto: Claudio Castello

Halve Norge vil kun ha norske flagg på 17. mai

Mer enn én av to synes ikke det er greit at noen velger andre flagg på nasjonaldagen.

Utrop nr. 20/2014 (15.05.2014)

En overvekt av nordmenn er helt eller delvis uenig i påstanden «Det er greit at noen velger å flagge med andre flagg enn det norske på 17. mai», viser en landsrepresentativ Ipsos MMI-undersøkelse, skriver Nettavisen.

Størst motstand finner man blant østlendingene og nordlendingene. Til sammenligning sier «bare» 51 prosent av vestlendingene det samme.

Trond Blindheim, sosiolog og rektor ved markedshøyskolen i Oslo, tror skillet mellom landsdelene kan forklares med det seremonielle.

Foto: Markedshøyskolen

– I Oslo går man forbi slottet og hilser på kongen. I tillegg har man Stortinget og regjeringen, sier han til Nettavisen.

Kjønnsforskjeller
Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom kjønnene. Kvinner synes i større grad enn menn at det er greit at noen flagger med andre flagg enn det norske.

17. mai-komitèen i Bergen synes det er helt greit at folk bruker andre flagg enn det norske på nasjonaldagen, forteller leder Arne Storetvedt til Nettavisen.

– Å ha et synspunkt på hva folk mener er vanskelig - det må forbli en privatsak, sier han til Nettavisen.