Norge satser sterkere enn før på investeringer i Afrika. Oljesektoren er en av motorene i denne nysatsingen.
Foto: Aaron Holloway-Nahum

Nysatsing på Afrika

Nærings- og handelsdepartementet varsler en omlegging av norske næringstiltak. Nå vil man satse mere på afrikanske markeder.

Utrop nr. 23/2014 (05.06.2014)

Norge og norsk næringsliv skal i fremtiden prioritere mer de afrikanske markedene, er det bestemt fra høyeste hold i departementet. Næringsministen Monica Mæland (H) viser overfor VGNett til økonomier i vekst:

– Vi har hatt mye fokus på Asia i en del år, men med de voksende markedene vi ser i Afrika, mener vi det er riktig å prioritere en større innsats den veien fremover, spesielt i landene sør for Sahara.

Næringsminsiteren skisserer videre tre satsningsområder:

* Fremforhandling av handelsavtaler og investeringsavtaler.
* Økt tilstedeværelse av Innovasjon Norge.
* Bidrag til at norske delegasjoner, Norges Sjømatråd og kongehuset skal bli invitert med på besøk.

Videreføring
Norges afrikanske nysatsing har lenge vært til drøfting, også i den forrige rødgrønne regjeringen. Under et seminar om Afrika i regi av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) i januar 2013 uttalte daværende utenriksminister Espen Barth Eide viktigheten av et slikt fokusskifte.

Foto: regjeringen.no

– Seks til syv av de raskest voksende økonomier i verden finnes i Afrika. Landene går fra å være bistandsavhengige til å bli selvstendige økonomier. Flere land synes å være på vei ut av ”klientrollen”, og etterspør investeringer og handel mer enn bistand. Bistand er viktig, men handel er kanskje enda viktigere, sa Barth Eide under talen sin.

Skyter fart
Tallenes tale er også klar. I de siste 20-årene har norske bedrifters investeringer i Afrika skutt fart. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan blant annet vise til at ved utgangen av 2010 forløp de norske Afrika-investeringene seg til 56,5 milliarder kroner.

Statssekretær i Næringsdepartementet, Dilek Ayhan, påpeker at handel og privat næringsliv fremmer samfunnsutviklingen i utviklingsland.

– Etableringen av norske virksomheter bidrar blant annet til store skatteinntekter i flere afrikanske land. Statoils skatt til Angola var i 2012 65 ganger større enn samlet norsk bistand til landet, sier Ayhan til utrop.no. Fysisk tilstedeværelse med egne kontorer er et selvstendig valg som blant annet Innovasjon Norge tar ut fra markedsmessige vurderinger, sier statssekretæren til utrop.no.

Foto: Illustrasjon.
Foto: Privat

Samkvem
Ifølge Ayhan er Angola og Nigeria de to viktigste markedene i regionen for norsk næringsliv.

– For Norges del handler det om et ønske om å utvikle økonomisk samarbeidet med flere land på kontinentet. Handels- og investeringsstrømmer øker også med Ghana og Kenya.

Vil man gjennom denne nye satsingen også øke det kulturelle samkvemmet mellom Norge og utvalgte land i Afrika?

– Samhandel bidrar til å bygge broer. Økt kulturelt samkvem vil derfor være en naturlig følge av økt økonomisk interaksjon.