Sosial dumping for utenlandske arbeidstakere betyr hovedsak at de får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.
Foto: Ryan Poplin/www.flickr.com/photos/poplinre/500239545

Sosial dumping av utenlandske arbeidere

Utenlandske arbeidstakere jobber gratis i prøveperioden så blir de dumpet like etter, bekrefter direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Findboe Svendsen, ifølge Dagsavisen.

Utrop nr. 23/2014 (05.06.2014)

Virkeligheten som beskrives i årsrapporten fra servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Norge 2013, er arbeidernes egen beskrivelse av møte med norsk arbeidsliv. Historiene de forteller er flere og grove, melder Dagsavisen.

Utenlandske arbeidere som oppsøkte Arbeidstilsynet på servicesentrene i Oslo, Stavanger og Kirkenes i fjor, tok hver fjerde kontakt grunnet manglende utbetaling av lønn.

ifølge Dagsavisen har det også blitt meldt om stadig verre arbeidsforhold enn rapportert de siste årene.

Skiller seg negativt 
Norge skiller seg nå negativt ut i Norden, viser tall fra Nordisk ministerråd (Friberg m.fl.) Polske arbeidere i Oslo opplever i større grad enn sine landsmenn i København og Reykjavik at de blir snytt for lønn, ikke får overtidsbetalt og mangler skriftlige kontrakter, melder Dagsavisen.