Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr/Mari Halvorsen

– Løser ikke fattigdomsproblemet

Slik reagerer Iselin Nybø, Venstres justispolitiske talsperson på at et nasjonalt tiggeforbud kan bli en realitet fra og med neste sommer.

Utrop nr. 25/2014 (19.06.2014)

Nybø (bildet) mener det er noe grunnleggende galt i at det å sitte stille på et gatehjørne med et pappkrus i hånden skal gjøres til en kriminell handling.

– Vi må jobbe aktivt mot fattigdom både på kort og lang sikt. Det er ingen enkle løsninger. Politiet har allerede i dag tilstrekkelig virkemidler til å slå ned på ulovlig virksomhet og det å håndheve et tiggerforbud vil ta både tid og ressurser som politiet kan bruke på viktigere saker, sier hun til utrop.no. 

Å gå inn for et forbud er også å feiltakle problemet, mener Venstre-poltikeren

– Å starte med et forbud for så å finne sosialpolitiske tiltak, slik regjeringspartiene og Sp argumenterer, er å starte i feile ende. Sosialpolitiske tiltak må på plass før vi en gang kan vurdere å innføre et forbud. Vi må jobbe både på kort og lang sikt for å løse de store fattigdomsutfordringene i Europa. En kan ikke forby alt man ikke liker, og selv om noen opplever det som ubehagelig å se fattigdommen speile seg i sin egen rikdom, så er det litt av prisen vi betaler for å leve i en globalisert verden. Vi ser mye fordeler med økt åpenhet mellom land, blant annet at Norge får stor nytte av arbeidskraft fra Øst-Europa. Men det vil også følge med ting vi ikke liker, i form av nøden fra Europas mest diskriminerte gruppe, som kommer tettere inn på oss.

Små og store løsninger
Nybø innser at det er ingen god løsning for noen å måtte tigge.

– Vi må sørge for langsiktige utviklingstiltak i land som Romania og Ungarn. Jeg er sikker på at de som tigger i Norge mye heller ville hatt et trygt arbeid i sitt eget land, og hjelpe via bistand. Regjeringen bør vise at de mener alvor gjennom økt bistand til de fattigste landene gjennom EØS-midlene, men det er også stort behov for sosialpolitiske tiltak i Norge for våre meste marginaliserte grupper, f. eks. gjennom billige lavterskel overnattingstilbud.

Skuffelse over borgerlige partifeller
Venstre-politikeren sier det er "svært forstemmende" at første sak Høyre og FrP bryter med Venstre og KrF på er av en så skammelig usosial karakter.

– Jeg er også svært skuffet over at Senterpartiet stiller opp for å ta de svakeste på denne måten.

Et forbud vil også ramme etnisk norske. tillegger hun.

– Vi har mange rusavhengig som tigger i Norge og et forbud rammer også dem, selv om det er mye ved debatten som kun handler om tiggere fra Øst- Europa og at det virker som om det er romfolket i gatene forbudet er ment å ramme.

Kan gå over til vinningskriminalitet
Alternativet for rusavhengige som trenger penger når tigging blir forbudt er Nybø redd kan bli vinningskriminalitet.

– Ingen fattige får det bedre av et forbud, de er like marginaliserte, trenger mat og et sted og bo, uansett om de kommer fra eller oppholder seg i Norge eller Romania. "Alt som blir bedre" er at det blir mindre ubehagelig for de bemidlede. De slipper jo å se nøden som er den harde realiteten for svært mange mennesker.