Høyrebølge blant innvandrere..

Statssekretær Himanshu Gulati fronter kampanjen. På bildet: Den nye politiske ledelsen i Justisdepartementet presenterer seg
Foto: Justisdepartementet
..men flertallet velger fortsatt Arbeiderpartiet, kommer det frem i tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av spurte velgere med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten, først og fremst Arbeiderpartiet, går det frem i SSB-undersøkelsen. 

Tallene viser blant annet at tilsammen 44 prosent av europeiske innvandrere (både fra EU/EØS og utenfor) stemte blåblått (H og Frp). Arbeiderpartiet fikk 30 prosent i denne gruppen.

Høyre på oppgang
Blant innvandrere med bakgrunn fra land i Asia, Afrika og Latin-Amerika stemte 27 prosent på Høyre og 16 på Frp, noe som er en sterk oppgang fra blant annet kommunevalget i 2007. Høyre fikk dengang ti og Frp to prosent av stemmene hos disse innvandrergruppene.

− Hvis man sammenlikner stortingsvalget i 2013 med kommunevalget i 2011, er imidlertid oppslutningen om Høyre i denne gruppen mer enn fordoblet, selv om Arbeiderpartiet også står sterk­ere blant velgere med europeisk innvandrerbakgrunn, skriver SSB på sine hjemmesider.

Afrikanere mest “venstrevridde”
I undersøkelsen fremgår det at velgere med innvandrerbakgrunn fra europeiske land utenfor EU/EØS har store likhetstrekk med velgere fra “det globale sør” (Asia, Afrika og Latin-Amerika).

Stemmegivningen til venstre for midten er aller sterkest blant velgere med afrikansk bakgrunn. Ved stortingsvalget i 2013 oppga 73 prosent av de spurte at stemte på venstresiden (Ap , SV og Rødt) mens kun 13 prosent oppga at de stemte på høyresiden (H og Frp)