Her, hos Politiets Utlendingsenhet (PU), skulle den nå tiltalte overbetjenten ha vært et forbildefigur.
Foto: Claudio Castello

– Skal ha brukt ulovlig arbeidskraft

En kvinnelig politibetjent i Politiets utlendingsenhet (PU) er tiltalt for ulovlig bruk av en utenlandsk arbeidskraft 

Utrop nr. 35/2014 (18.09.2014)

Ifølge VGNett har politioverbetjenten ansvaret for pågripelser og uttransporteringer av personer som har fått avslag på asylsøknad eller som oppholder seg ulovlig i landet. Overbetjenten skal ha flere års fartstid i enheten.

Tiltalen mot politikvinnen er tatt ut av sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Overbetjenten selv er også tiltalt for å ha gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven.

Saken ble rullet opp av politiet i Asker og Bærum politidistrikt vinteren 2013. Politiet hadde allerede da fått rettens kjennelse til å foreta en hemmelig ransaking av hjemmet til den siktede. Innledningsvis var den tiltalte politioverbetjenten tiltalt for menneskehandel, noe som ikke holdt helt frem til tiltale.

– Nederlag for Spesialenheten
Kvinnens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier saken er et nederlag for Spesialenheten.

– Siktelsen for menneskehandel har vært svært ødeleggende for min klients helse og for hennes arbeid i politiet. Det er en lettelse for henne at Spesialenheten ikke lenger mistenker henne for det, men saksbehandlingstiden for å komme dit har vært ekstremt lang, sier Larsen til VGNett.