Foto: Arkiv.

Første Hederssenior med innvandrerbakgrunn

I anledning FNs internasjonale eldredag, som feires i Oslo rådhus 1. oktober, blir folkekjære norsk-pakistanske Aslam Ahsan utnevnt til Seniorsakens "Hederssenior 2014".

Utrop nr. 38/2014 (09.10.2014)

For første gang blir en norsk borger med utenlandsk opprinnelse utnevnes til Seniorsakens "Hederssenior".

Seniorsakens hederspris blir tildelt ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år deles hedersprisen ut for ellevte gang. 

– Seniorsaken er stolt over å hedre Aslam Ahsan som representant for den første gruppen innvandrere som ble invitert til Norge tidlig på 70-tallet. Han gled raskt inn i det norske samfunnet med en innstilling om å bidra med sitt engasjement på viktige samfunnsområder som arbeidsliv og politikk, sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken Norge i en pressemelding.

Står opp for de ensomme eldre
Tidligere har Aslam Ahsan flere av de mest høythengende prisene i Norge. Blant dem Kongens fortjenestmedalje i gull og Brobyggerprisen. Sistnevnte fikk Ahsan for sin ekstraordinære innsats for innvandrerbarnas sak og for å bedre kontakten mellom innvandrere og det norske samfunn.

Ahsan ble tidlig engasjert som leder av Ressurssenteret for pakistanske barn. Etterhvert utvidet han sitt samfunnsengasjement til å omfatte flere grupper.

– Som en av Norges viktigste seniororganisasjoner ønsker Seniorsaken å hedre Ahsan spesielt for hans innsats for eldre og enslige som ofte opplever ensomhet, spesielt ved årets høytider, sier Høvik.