Faten Mahdi Al-Hussaini talte Profetens Umma og IS midt i mot i en demonstrasjon i Oslo.
Foto: Claudio Castello

Bergesenprisen 2014 til Fateh Mahdi Al-Hussaini

Prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini (19) har gitt motstanden mot den voldelige utviklingen og rekrutteringen til ekstremistiske, religiøse miljøer et ansikt og en stemme, i følge juryen.

Utrop nr. 39/2014 (16.10.2014)

Bergesenprisen er en ærespris som utdeles til en person eller institusjon som har utført fremragende arbeid innen almennyttig virksomhet. I år går prisen til Prisvinner Faten Mahdi Al-Hussaini (19). Hun talte Profetens Ummah midt i mot på en demonstrasjon i Oslo.

– Prisen gis som en anerkjennelse for det Faten Mahdi Al-Hussaini allerede har oppnådd, men også som et uttrykk for et håp om at den vil bidra til at hun sammen med venner og likesinnede kan fortsette engasjementet for kulturelt mangfold og toleranse blant norsk ungdom, i følge begrunnelsen.

– Stiftelsen vil gi prisen til en representant for en ung generasjon muslimer som går foran og viser hvilken betydning det har å ta klar avstand fra denne utviklingen i offentligheten og samtidig peke på religiøst og kulturelt mangfold, toleranse og anti-rasisme som det eneste alternativet. At det er en ung kvinne som målbærer disse oppfatningene, gjør dem ikke mindre tungtveiende når denne ekstremismen skal bekjempes, heter det videre.

En pris mot ekstremisme
Bergesenprisen er på kr. 1 150 000, hvor 150 000 kr er en personlig del, og 1 mill. kr går til formål prisvinneren selv definerer.

– For meg er det en stor ære å motta prisen. Den gjør det mulig for meg å gjøre noe jeg brenner for, nemlig å besøke skoler i hele Norge for å snakke med ungdom om ekstremisme. Vi må snakke sammen, og lære av hverandre. Etter min mening er det først og fremst mangel på kunnskaper som fører til at enkelte unge flørter med ekstremismen, sier Faten Mahdi Al-Hussaini til Nettavisen.