Norge gjør det godt når det gjelder standardisering av tolkefeltet (Foto: Illustrasjon).
Foto: itupictures

Norge et internasjonalt forbilde på tolkefeltet

Arbeidet med standardisering og profesjonalisering av tolkefeltet pågår i flere land, og Norge utmerker seg i internasjonal sammenheng. 

Utrop nr. 44/2014 (20.11.2014)

Under årets Metropolis-konferanse, avholdt tidligere denne uken, presenterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) erfaringene fra Norge for et internasjonalt publikum.

Norge utpeker seg internasjonalt som et land med viktige elementer på plass: en nasjonal fagmyndighet, et nasjonalt register, en minimumsstandard for tolking i offentlig sektor, og utdannings- og autorisasjonssystem ved Høgskolen i Oslo, melder imdi.no.

– Bruk av kvalifisert tolk er viktig for individets rettssikkerhet og rett til likeverdige offentlige tjenester i et moderne flerspråklig samfunn. Vi håper at flere land igangsetter et mer målrettet standardiseringsarbeid, sier seksjonsleder Katarina Heradstveit i IMDi.

– Kommet langt
Workshopen National Standards for Public Service Interpreting - a joint international cause ble organisert i samarbeid med Universitetet i Bologna i Italia, Kammarkollegiet i Sverige og Chartered Institute of Linguists i Storbritannia.

Under workshopen fikk deltakere presentert utfordringer i de fire landene og en innføring i de ulike kvalifiseringstiltakene, utdannings- og sertifiseringssystemer og registre over kvalifiserte tolker.

– Til tross for store utfordringer på tolkefeltet i Norge, har vi kommet ganske langt i sammenlikning med andre land. Land som Australia og Storbritannia, som har en lengre historikk på feltet, ser med begeistring på utvikling i Norge, sier seniorrådgiver Leonardo Doria de Souza til imdi.no.