Foto: Wikimedia Commons

Sagt siden sist

Om rasisme, innvandring, flerkultur og integreringsfeltet.

Utrop nr. 46/2014 (04.12.2014)

– Jeg tror mange bør bli mer bevisst på å skille mellom hva som er rasisme og hva som ikke er det. Det handler om hvor grensen går for bruken av ytringsfrihet.

Bystyrepolitiker i Ap, Khamshajiny Gunaratnam, som i et intervju med Akers Avis Groruddalen 22.11 mener rasismebegrepet blir mer og mer "misbrukt".

– Folk går jo på et møtested her og blir hjernevasket. De tror det frelse i å dra ned dit, men det er en sekt som bidrar til at dette har blitt slik. Jeg er selv muslim, men det fins jo mange forskjellige måter å praktisere det på. Den gruppa der er ekstrem og tragisk.

Anonym mann til NRK Østlandet 05.11 om et sektlignende islamistisk miljø på Lisleby, som har vært utslagsgivende til at folk har reist Syria for å slåss for Islamsk Stat (IS).

– Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) til NRK 24.11, hvor han fremlegger et ønske om at EU skal innføre et eget glattkjøringssertifikat for Europas tungtransportsjåfører.

– Hva skal vi med en handlingsplan mot ekstremisme med fokus på tidlig innsats når propper i systemet hindrer oss i førstelinjetjenesten å komme inn i saker før det allerede er for sent?

Yousef Bartho Assidiq, prosjektkoordinator i Minotenk, skriver i en kronikk i Aftenpostens nettutgave 23.11 at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må jobbe mer med miljøene dette angår.