Flerkulturell bakgrunn vurderes i økende grad som et pluss viser ny forskning. Foto: Arkiv.
Foto: Illusjonsbildet: Flickr.com

Flerkulturell erfaring et pluss for jobbsøker

Jobbsøkere med internasjonal bakgrunn oppfattes som mer ydmyke, mer villige til å stå på i jobben og som mennesker som tok arbeidet mer alvorlig enn nordmenn, viser fersk forskning.

 
Utrop nr. 46/2014 (04.12.2014)

Ann-Christin Eskeland har tatt mastergrad i globale studier, interkulturell kommunikasjon og kulturanalyse ved Misjonshøyskolen.

Hun har intervjuet personer som har rekrutteringsansvar i internasjonale selskap i vår region innen finans, olje og gass og bemanning. Til Aftenbladet sier hun at hun har et nokså entydig inntrykk.

– Kriteriene for å få en jobb i disse selskapene var både at kompetansen må være i orden, at erfaringen er bred og relevant, men også at en har en personlighet og en innstilling som selskapet ønsker seg. En av informantene sa at "vi er rene, skjære datingbyrået."

At jobbsøkeren har et utenlandsk navn, blir ikke problematisert, heller tvert imot.

– I selskaper som søker etter personer med høy kompetanse, er det en fordel om søkeren kommer fra et annet land, sier hun.

Nordmenn sett på som "for kravstore"
Eskeland dybdeintervjuet informanter fra fire selskaper.

– Noen som slo meg var at internasjonale søkere ble omtalt som mer ydmyke, mer villige til å stå på i jobben og som mennesker som tok arbeidet mer alvorlig enn nordmenn. Informantene mente det kommer fram i jobbintervjuene at mange nordmenn bryr seg mer om sine krav og rettigheter enn om å gjøre en god jobb for det selskapet de søker seg til, sier hun.

Å ha ansatte fra flere kulturer har også sine utfordringer, hevder Eskeland.

– Synet på kvinner og likestilling kan være helt ulikt det norske og mattradisjonene er annerledes. I noen kulturer er det vanlig å ha sitt sosiale liv på jobben og noen nasjoner har vansker med å samarbeide med hverandre.