Ministeren: – Problemene i UDI er midlertidige

Starter aksjon mot UDI

Trond Botnen må reise til Irland for å treffe sin kone. Det er det nærmeste landet som ikke er en del av Schengen-samarbeidet. Kona kan ikke reise inn i Schengen-området før UDI har behandlet hennes søknad om familiegjenforeningen med Botnen. Men svaret fra UDI har latt vente på seg
Foto : Are Vogt Moum
Trond Botnen og kona Norka Jaimes fra Bolivia har ventet nesten et år på at UDI skal begynne å behandle saken deres. – Saksbehandlingstidene har bare blitt lengre og lengre de siste årene, sier Botnen, som nå samler inn underskrifter mot UDI.

– Dette handler ikke om hva man måtte mene om innvandringspolitikken eller hvor lett det skal være å få familiegjenforening. Det handler om at UDI etter nesten et år ikke engang har sett på vår sak, sier en oppgitt Botnen.

Dagsavisen skrev om saken i desember, men ennå har ingenting skjedd.  

Botnen har nå bestemt seg for å aksjonere mot det han mener er en alvorlig svakhet i den norske utledningsforvaltningen.

UDI er inne i en veldig negativ trend.

– I flere typer saker som behandles av det offentlige, har man en lovbestemt grense for hvor lang tid saksbehandlingen kan ta. Noen slik regel finnes ikke i utlendningssaker. Det er merkelig at regjeringspartiet Frp, som i andre sammenhenger er sterkt kritisk til byråkratisk sommel, ikke tar tak i dette.

Etterslep
Botnen trekker frem UDIs egen statistikk som viser at antall behandlete saker har gått kraftig ned de siste årene.

– UDI sliter allerede nå med et kraftig etterslep som bare ser ut til å bli verre fremover, sier Botnen som satt seg grundig inn i tallene fra UDI og selv regnet ut prognoser for hvordan det kommer til å gå framover.

Botnen sier han er mindre opptatt av fokus på seg som person. Det er heller ikke hans sak spesielt det først og fremst dreier seg om, men om at svært mange rammes av UDIs treghet.

– Jeg setter søkelyset på dette fordi UDI er inne i en veldig negativ trend. Det må være en grense for hvor lenge familier skal sette livet på vent.

– Burde gå raskere
Det er per i dag nesten 12 000 familier som har ventet nærmere et år på å få sin søknad behandlet.

– Med tanke på at 70 prosent av søknadene om familiegjenforening blir innvilget, bør det være mulig å få ned saksbehandlingstiden betydelig. Dette er vanligvis ikke vanskelige, kompliserte saker med mye tvil og usikkerhet. Når det gjelder min kone og meg, har vi alle papirer i orden og oppfyller alle krav til familiegjenforening, men det hjelper jo ikke når UDI ikke har en gang hatt tid til å se på saken, forklarer Botnen.

Botnen har opprettet en Facebook-gruppe for å skape oppmerksomhet om saken og han har dratt i gang en elektronisk aksjon mot treghet i UDI på aksjonsnettstedet Avaaz. Han har dessuten alliert seg med organisasjoner som Grenseløs Kjærlighet og sender brev til politikere for å få til en endring.

– Jeg har sendt brev til Abid Raja fordi jeg stemte på ham ved sist valg og til justisminister Anders Anundsen som sitter med det øverste ansvaret for utlendingsfeltet i Norge. Dessuten har jeg klaget til Sivilombudsmannen for å få en vurdering av UDIs praksis i disse sakene opp mot forvaltningsloven og annet relevant lovverk og opp mot retten til et familieliv, som er fastslått i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert

Ministeren: – Ingen endring
Justisminister Anders Anundsen har svart på brevet fra Botnen, men lover ikke konkrete endringer i politikken. I svaret fra Anundsen viser ministeren til at han stilte krav til UDI for inneværende år om at 80 prosent av familieinnvandringssakene skal behandles innen seks måneder og at ingen saker skal bli eldre enn 12 måneder med mindre det foreligger særskilte grunner.

– Jeg er imidlertid klar over at UDI i en periode har hatt lengre saksbehandlingstider enn ønskelig, skriver han.

Anundsen ser på økningen i saksbehandlingstiden som midlertidig og forklarer den med “intern omorganisering i direktoratet og implementering av konkrete effektiviseringstiltak”, som det heter i brevet.

Abid Raja, som er stortingsrepresentant for Venstre, skriver følgende til Utrop i en epost som kommentar til brevet fra Botnen: 

– Venstre har alltid prioritert å få ned saksbehandlingstiden, og vi er glad for at den går ned sammenlignet med de rødgrønne. Vi vet ventetiden rammer mange nordmenn og etterlater en følelse av avmakt. Vi i Venstre ønsker å redusere saksbehandlingstiden ytterligere.

Botnen er imidlertid ikke imponert over Rajas svar. I virkeligeheten er det motsatt av det Raja påstår, for ventetiden har blitt lenger med de blåblå ved makten.

– Ventetiden har offisielt økt med 50 prosent siden Frp og Høyre tok over. Det har selv Justisministeren innrømmet. Jeg angrer på at jeg stemte på Raja og det kommer aldri til å skje igjen. Jeg forventer at politikere kjenner fakta, står for det de gikk til valg på og er folkets representanter som fører kontroll med regjering og forvaltning. Raja gjør narr av alt dette. 

Raja mener Botnen retter sitt sinne i feil retning.

–  Vi i Venstre forsøker faktisk å få ned saksbehandlingstiden, vi er medspillere hva kommer til dette, og har alltid vært det. Vi er feilaktig Botnens målskive her.

Raja minner om at Riksrevisjonen gjennomgår alle etater, også UDI. 

– Jeg vil ytterligere si: Jeg gjør overhodet ikke narr av Botnen eller andre som venter på svar. Venstre har alltid prioritert og jobbet for å få ned saksbehandlingstiden. Jeg forstår godt han er frustrert, også derfor bør saksbehandlingstiden ned. Den rammer mange nordmenn, hvit og brune, svært hardt. Det jeg kan love er at Venstre vil fortsette å jobbe for å bidra til at saksbehandlingstiden går ned. Jeg håper Botnen vil se at Venstre faktisk er en medspiller som jobber for å få ned saksbehandlingstiden.

UDI: – Skyldes omlegging
Når Utrop tar kontakt med UDI for å få en forklaring på de lange saksbehandlingstidene, viser direktoratet til et intervju Utrop gjorde med avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt, i september.

– For et års tid siden valgte vi å begynne en en omlegging av veiledningstjenesten. Vi har brukt betydelige ressurser på å lære opp våre saksbehandlere til å besvare henvendelser fra publikum. Samtidig har vi omskolert dem som før kun jobbet med veiledning til å bli saksbehandlere, sa Sjøholt til Utrop den gang.

Omlegging har ført til at saksbehandlingstiden har gått opp, men det vil være en midlertidig effekt, forklarte Sjøholt.

– Vi håper at vi kommer raskt tilbake til den saksbehandlingstiden vi hadde før. Det vi har gjennomført, er en stor og krevende omstilling, sa han.

John Olav Kroken, som er presserådgiver i UDI, skriver i en epost rett før jul at saksbehandlingstidene ikke har endret seg nevneverdig siden september.