Begrenser antallet minoritetsspråklige barnehagebarn

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto : flickr.com
Bergen vil at minst tre av ti barn i barnehagene skal ha norskspråklig bakgrunn, og begrunner forslaget med Oslos vansker med språkopplæring.  

– Vi gjør dette for å gi barna et best mulig fundament i norsk. Det klarer vi best om vi blander barn, med bakgrunn fra både Norge og andre land, sier Bergens ferske skolebyråd Jana Middelfart Hoff (H) til Bergens Tidende.

Sammen med Frp har Høyre i byrådet foreslått at maksimalt syv av ti barn i barnehagen kan være minoritetsspråklige. Mandag kveld fikk det flertall i oppvekstkomiteen, og nå blir forslaget etter alle solemerker vedtatt i bystyret 26. januar.

– Skal styrke språkopplæring
Skolebyråden sier forslaget er ment å styrke språkopplæringen i barnehagen.

– Vi vet at andre byer som Oslo har slitt med å få god nok språkopplæring i barnehager hvor det er veldig få barn med norsk bakgrunn, sier Middelfart Hoff.

I Oslo frykter imidlertid skolebyråd Anniken Hauglie (H) at et innvandrertak vil gi lengre reisevei, og at noen foreldre dermed kan velge ikke å sende barna i barnehagen. Hun er heller ikke enig i at foreldrenes bakgrunn skal ha noe å si for hvilken barnehage barna skal få gå i.

– Flesteparten av de som går i barnehage her, er født og oppvokst i Oslo. Vi er opptatt av at alle barna er Oslo-barn, sier Hauglie til Bergens Tidende.