– Kvinnekommisjonen er et viktig internasjonalt møte om status for kvinners og jenters rettigheter og levekår. Jeg ser frem til å møte representanter fra organisasjoner, myndigheter og andre viktige stemmer internasjonalt i arbeidet med likestilling, sier Horne til regjeringen.no.

For en uke siden inviterte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet flere norske organisasjoner til et informasjonsmøte om FNs kvinnekommisjon. I tillegg til Horne, var statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar, og statssekretær ved Statsministerens kontor, Laila Bokhari, også tilstede.

– Organisasjonene gjør et stort arbeid for likestilling, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det viktig for regjeringen å lytte til organisasjonenes innspill om hva regjeringen bør løfte i FNs kvinnekommisjon, sier Horne til regjeringen.no.