Foto: Greggery Peccary

Gir 12 millioner til filmproduksjon i u-land

Utenriksdepartementets første avtaleperiode med SØRFOND er nå avsluttet, og fondet er evaluert av Telemarksforskning.

Utrop nr. 7/2015 (12.02.2015)

Konklusjonen til Åsne Dahl Haugsevje ved Telemarksforskning var at fondet representerer ”en liten, men effektiv stimulans for filmproduksjon i utviklingsland”.  

Utenriksdepartementet har besluttet å bidra med et tilskudd på NOK 12 millioner for en fireårig avtaleperiode fra 2015-2018. Inkludert fondets resterende midler, vil SØRFOND utdele NOK 13,4 millioner i produksjonsstøtte de neste 4 årene, skriver filmfrasor.no i en pressemelding

Samtidig er det også bevilget midler til utredning av en eventuell modell for distribusjonsstøtte, for de prosjektene som får produksjonsstøtte. Utredningsarbeidet vil Film fra Sør stå ansvarlig for.

– En ny runde med SØRFOND gir ambisiøse filmfortellere fra Sør, verktøy til å entre den internasjonale filmscenen med nye historier, nye blikk på vår felles nåtid og fremtid. Og det i samarbeid med norske produsenter. For oss er det en win win situasjon. Lasse Skagen, Kunstnerisk leder Film fra Sør.

Satsing i flere departementer
Sørfond ble etablert i 2011 med fondsmidler fra Utenriksdepartementet. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjoner i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre disse. 

Norsk filminstitutt og Film fra Sør administrerer fondet med driftsmidler fra Kulturdepartementet. I perioden 2012-2014 har fondet bevilget 8,6 millioner til 18 filmproduksjoner fra 16 ulike land.

Neste søknadsfrist for fondet er 27. februar 2015.