Foto: Laila Meyrick Velour

– Vi må snakke om likheter fremfor ulikheter

Årets utgave av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har religiøst forbrødring på plakaten.

Utrop nr. 11/2015 (12.03.2015)

Festivalen, som i år skal avholdes fra 6.-17. mars, har i flere av sine verk fokus på brobygging på tvers av religiøs og etnisk opprinnelse.

Komponisten Lasse Thoresen, sammen Latvias radiokor og den palestinsk-jordanske musikeren Salah Eddin Maraqa, er blant de som skal opptre under årets festivalutgave.

– Gjennom Song of Songs-prosjektet samler vi artister med ulike ståsteder og religioner. I verket medvirker både kristne, jøder, bahai`er og muslimer. Siden oppstarten av festivalen for 15 år siden har fokuset vårt alltid vært å ha et kunstnerisk dialog, forteller Bente Johnsrud (bildet), festivaldirektør og kunstnerisk leder til utrop.no.

Hvordan ser du på musikkens rolle i en tid hvor spenningene øker?

– Viktigere enn noensinne. Verden er blitt globalisert, og det både på godt og vondt. En av de negative konsekvensene er at konflikter oppleves på nærere hold enn noensinne. Noe som er spesielt med musikken er at den har en helende kraft, mens det trykte ord, bildene ofte kan skape mer konflikt. Vi så det særlig i etterkant av andre verdenskrig, hvordan musikkfestivalene vokste frem som en forsonende kraft mellom nasjoner som tidligere hadde kriget mot hverandre.

Kirkelig, men åpen
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har gjennom sin 15-årige eksistens hatt kirkemusikken som grunnfjell. Men man er åpen også for andre kunstneriske uttrykk.

– Vi tenker at mennesker skal komme til oss for å finne ro og kontemplasjon. Barn og unge har vært aktive deltakere i festivalen siden starten. Vi skal ikke bare underholde, men også utvikle.

Oslo Kommune og Kulturrådet er blant støttespillerne. En oversikt fra sistnevnte viser også at festivalen i år får opptil 1,6 milloner kroner å rutte med.

Er det vanligst for dere å satse på eliteutøvere innen klassisk og kirkemusikk? Hva med nykommere?

– Festivalen er veldig kjent internasjonalt, så det mangler ikke på artister som har lyst til å komme til Oslo. Noen dager kan jeg oppleve å få et flere tiltalls e-poster med forespørsler, og da er det viktig å se på to ting: kvalitet og variasjon. Her er det viktig å gi en god og mangfoldig opplevelse til vårt publikum. Kirkemusikken har en styrke at den kan kombineres med ulike sjangre.

Historiebevisste
En stor del av innholdet i festivalen er preget av samtidsmusikk og bestillingsverk. Samtidig er det også mye historikk knyttet til festivalprofilen.

– En kan si at vi henter en god del inspirasjon og referanser fra 1200-tallets Spania, En historisk periode hvor kristne, jøder og muslimer ikke bare sameksisterte, men også skapte ting sammen. Vi må være villige til å ville hverandre godt, og heller tenker på det vi har felles enn det som skiller oss. Likhetene fremfor ulikhetene, avrunder festivaldirektøren.