Vil undersøke identitet blant unge muslimer

Sylo Taraku i LIM mener det er viktig å se nærmere på negative sider ved religiøs identitetsutvikling.
Foto: Privat
Blant unge minoriteter i andre og tredje generasjon ser vi en dreining mot en felles muslimsk identitet og et indre samhold som i større grad er basert på religiøs tilhørighet, mener Sylo Taraku.

LIM-nettverket har fått støtte av Fritt Ord til å gjennomføre en undersøkelse av minoritetsungdom med muslimsk tilhørighet.

Generalsekretær Sylo Taraku har tidligere blitt intervjuet om prosjektet, men mener fremstillingen av undersøkelsen kan ha blitt mistolket. I intervjuet er ordet “norsk” satt opp mot “muslim”, og det kan fremstå som om LIM mener det er problematisk at minoritetsungdom har en religiøs identitet.

– Å dyrke religiøs identitet er ikke problematisk i seg selv, det er heller ikke å kalle sine trosfeller for ”brødre og søstre”. Det avgjørende er hvordan du ser på ”de andre”. At nordmenn blir betegnet av noen som kafir (vantro) på en nedsettende måte, er problematisk og naturlig for oss i LIM å ta opp.

Negativ oppmerksomhet
Han forteller til Utrop at poenget med forskningsrapporten er å belyse de ulike forholdene som spiller inn i identitetsutviklingen i muslimske miljøer. Den skal samtidig se nøyere på det negative fokuset på islam og relaterte temaer.

– Vi ønsker å la unge muslimer selv komme til ordet i rapporten for å skape forståelse og bedre grunnlag for debatt, sier han.

På spørsmål om hvorvidt undersøkelsen kan virke stigmatiserende for noen, svarer han følgende:

– Det vil ikke alltid enkelt å unngå ”stigmatisering” når man ønsker å sette aktuelle problemstillinger på dagsordenen, men vi prøver så godt vi kan. Mange av oss i LIM har muslimsk bakgrunn og vi ønsker å bidra til rolige og konstruktive debatter om viktige temaer rundt det flerkulturelle samfunnet vi lever i.