Muslimer og jøder får ikke egne fridager

Thorhild Widvey
Foto : Ketil Frøland/Kulturdepartementet
Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ikke gi jøder, muslimer eller andre religiøse minoriteter fridager på deres egne religiøse merkedager.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener jøder, muslimer og andre religiøse minoriteter her i landet bør få fri på sine helligdager, skriver Dagen

I et skriftlig spørsmål til kulturminister Thorhild Widvey spurte Grøvan hvordan statsråden vil legge til rette for at religiøse minoriteter i offentlig sektor kan praktisere sin tro på helligdager som ikke er offentlige fridager.

Bakgrunnen for spørsmålet er en henvendelse KrF fikk fra Det Mosaiske Trossamfund. Men for kulturministeren er det uaktuelt å utvide retten til helligdager.

– Det er ikke aktuelt for regjeringen å utvide retten til fridager for å markere religiøse helligdager, skriver Widvey.

Hun begrunner dette med at det allerede i to ulike paragrafer finnes mulighet for personer som praktiserer andre religioner å ta seg fri på enkelte helligdager.

Eksempelvis gir Trossamfunnloven alle som ikke tilhører Den norske kirke mulighet til å ta fri i to dager i løpet av et år.