Asylsøkere kan risikere å måtte vente i nesten ett år på intervju. I mellomtiden må de oppholde seg på mottak. (Illustrert foto.)
Foto: Flickr/Brother O'Mara

Asylsøkere må vente lengre

Asylsøkere som har størst sjanse for å få opphold i Norge, må vente lengre, opp til ti måneder, før de blir intervjuet.

Utrop nr. 14/2015 (01.04.2015)

– Den økte ventetida er en direkte konsekvens av at regjeringen vil prioritere retursaker, kombinert med at UDI har fått strammet inn budsjettene sine, sier leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Ann-Margit Austenå, sier Dagsavisen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) forventer at nærmere 80 prosent av dem som får saken sin behandlet i 2015, vil få opphold.

– Likevel blir de værende på mottak og vente, uten mulighet for å søke om arbeidstillatelse, sier Austenå.

NOAS reagerer på at asylsøkere med sannsynlighet for opphold må vente så lenge, og mener konsekvensene av den lange ventetida er mange. Det er både belastende for asylsøkerne og samfunssøkonomisk uheldig, da mange blir værende unødvendig lenge på mottak. I tillegg forsinker det integreringen.

Mindreårige prioriteres
Mens Flyktninghjelpen raser mot en politisk stumhet over endringene, forklarer UDI-direktør Frode Forfang hvorfor de prioriterer åpenbare avslagssaker først.

– Vi ønsker å gi tydelige signaler til asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov, sier Forfang.

I fjor vår og sensommeren toppet det seg med saker for UDI, og de nedprioriterte de gruppene som mest sannsynlig ville få innvilget asyl. Forfang understreker at saker med mindreårige asylsøkere er blant dem som prioriteres uansett.