Fortvilet situasjon: Selvmord er den hyppigste årsaken til at asylsøkere i asylmottak mister livet.
Foto: Goeun Bae

Høye selvmordstall på asylmottak

De siste fem årene har det vært 74 dødsfall ved norske asylmottak. En europeisk kartlegging viser at selvmord er hyppigste dødsårsak blant asylsøkere.

Utrop nr. 16/2015 (16.04.2015)

– Tallene er veldig høye, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter og forfatter av Svartebok over norsk asylpolitikk, til Klassekampen.

Ifølge Klassekampen, som har hentet inn tall fra perioden 2010 til 2014, dør det i snitt 14 personer i mottak hvert år. Majoriteten av dem som bor på asylmottak, er yngre enn 30 år.

Uvisse årsaker
I 2011 påla EU sine medlemsstater å registrere informasjon om dødsfall for ikke-bosatte personer.

I juni 2012 ble norsk lov endret, og man startet slik registrering også her til lands. Folkehelseinstituttets dødsårsaksregisteret fikk oppgaven, og eneste publiserte rapport over dødsfall blant ikke-bosatte i siste halvdel av 2012 viser at ni personer tok sitt eget liv. Alle var asylsøkere.

UDI velger å ikke spekulere i årsaker til dødsfall ved asylmottak.

– Det er vanskelig å gi et konkret svar, siden det er mange ulike faktorer som spiller inn. Det er også viktig å huske på at tallene rommer mange ulike dødsårsaker, blant annet alvorlig sykdom og alderdom. I likhet med i andre deler av samfunnet vil antall dødsfall svinge. Blant annet vil det totale antall beboere i mottak og hvem det er som kommer til Norge som asylsøkere, kunne ha en betydning, sier seniorrådgiver i UDI, Therese Bergwitz-Larsen, til Klassekampen.