Foto: Illustrasjon.
Foto: Ben Murray

Derfor velger de jihad

Det er ikke religionen det er noe feil med, det er samfunnet.

Utrop nr. 19/2015 (07.05.2015)

Islam blir beskyldt når vi snakker om terrorister. Mange tror Islam støtter massedrap og ekstrem vold mot andre mennesker.

Likevel er det feil. Det er ikke religionen som dreper, det er mennesket. Det mennesket kan være kristen, buddhist, muslim eller hva som helst annet. Ekstremister finnes blant alle religioner og hudfarger.

Foto: Arkiv.
Foto: Alejandro Decap

Muslimske ekstremister
Men vi må tåle at terrorister kaller seg muslimer. Det er ingen imam eller annen religiøs person som kan benekte det. Det er ingen som har rett til å dømme hvem som er muslim eller ikke. Så all den aktiviteten som har vært, hvor Oslos muslimer går tog for å understreke at ekstremister som Profetens Ummah ikke er muslimer, synes jeg er unødvendig.

Det bør være en allmenn forståelse om at ikke alle muslimer er terrorister, men at mange terrorister er muslimer. Det er stor forskjell på de definisjonene. Det er bare trist at andre, fredelige muslimer må beskytte seg selv mot fordommer.

Så i stedet for å bruke så mye energi på å benekte at mange ungdommer fra det muslimske miljøet har valgt å reise til andre land for å krige en hellig krig, må heller den energien brukes på å få de på rett spor igjen. Vi må spørre oss selv hva det er som gjør at de velger den retningen. Vi må ikke skyve de til side bare for å sette oss selv i riktig lys. Vi må erkjenne og vi må handle.

Jihadister er som kriminelle. Det er alltid en grunn til at de velger den feile veien. Det kan alltid kobles til miljøet, samfunnssvikt, dårlig oppvekst eller bare behovet for å være en del av noe større.

Et ødelagt samfunn
Ungdommer med utenlandsk bakgrunn i Norge har lett for å bli støtt ut av samfunnet. De vokser opp i et samfunn som har mangel på forståelse og kompetanse for deres kultur og bakgrunn.

Samtidig vokser de opp i et land som deltar i flere konflikter i verden. Også konflikter hvor mange uskyldige muslimer har blitt drept. Kriger som Afghanistan og Irak. Grunnet mangel på politisk ærlighet og åpenhet i samfunnet, skaper man sin egen sannhet. Via Youtube og andre sosiale kanaler tar de til seg informasjon som de ikke får via mediene i Norge.

Samfunnet, med god hjelp av media, beskylder Islam for alt som går galt i verden. Norge støtter konflikter som resulterer i massedrap, men samtidig engasjerer de seg ikke nok i Palestina-konflikten, som går utover så mange uskyldige mennesker. Dette er en hjertesak for alle muslimer.

Det er ikke vanskelig å «hjernevaske» et ungt hode, når samfunnet allerede har lagt grunnfundamentet.

Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn på følges opp bedre i det norske samfunnet. Skolene må få bedre kunnskap om deres kultur. Alt kan ikke integreres. Det er mye kultur og historikk som ikke kan glemmes, bare for å tilpasse seg det norske samfunnet. Men det må være dialog, det må være forståelse, det må være gode oppfølgingsrutiner.

Rekruttering
Sterke bilder fra  konfliktene i Midtøsten vekker sterke følelser. Mange muslimer sitter hjemme og ser sine egne bli drept på åpne gater. Det vekker en patriotisk følelse.

Jeg har snakket med Jihadister og fått denne forklaringen:

– Vi sitter hjemme i Norge og ser våre brødre og søstre bli drept. Norge gjør ingenting, og resten av verden ser også bare på. Vi vil krige for rettferdighet, sa en Syriafarer som var knyttet Al Nusra i 2013. Han er nå drept.

En annen har forklart hele Midtøsten som sitt hjemland. At angrep mot Syria, Irak eller Afghanistan resulterer i at han vil beskytte sitt folk.

Jeg tenker når lille, fredelige Norge klarer å rekruttere 7000 norske soldater til krigen i Afghanistan, uten et klart mål eller en klar plan, så klarer selvfølgelig IS å rekruttere 70 muslimer fra Østlandet til en bevegelse som er så enorm som den er.

IS er på fremmarsj, og hvis ikke vi tar våre ungdommer på alvor i Norge, hvis vi ikke lar de komme til og fortsetter med marginalisering av minoriteter, vil vi bidra til økt tilslutning til IS. Vi må åpne øynene og ta tak i det som står rett foran oss.

Sina Jahanbakhsh er en norsk-iransk journalist med eget pressebyrå, HOOS Media, hvor spesialiserer seg i reportasjer fra Midt-Østen. Han har blant annet også bakgrunn fra Forsvaret som soldat, analytiker og liaison. Innlegget, som først ble lagt ut på Jahanbakhshs blogg, er nå republisert i sin helhet på utrop.no med hans tillatelse.