Foto: Hans Dahle/Radio Latinamerika

Forberedte til kommende dialogmøte

Lørdag 9. mai ble det avholdt innspillsmøte hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Oslo (IMDI), hvor representanter for flere innvandrerorganisasjoner var til stede. 

Utrop nr. 20/2015 (15.05.2015)

– Formålet med møtene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger i tråd med regjeringens ønske om å få et reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i, skriver IMDi på sine hjemmesider.

Foto: Hans Dahle/Radio Latinamerika

Innspillsmøtene kommer i sammenheng med at regjeringen har besluttet å avholde en årlig nasjonal dialogkonferanse for å styrke dialogen med innvandrerbefolkningen.

I fjor høst ble den første konferansen arrangert, med 250 representanter fra alle landets fylker. Neste dialogkonferanse med representanter for regjeringen avholdes i oktober 2015.

Innspillsmøtene arrangeres flere steder i landet og møteplanen er som følge:

Foto: Hans Dahle/Radio Latinamerika

1. Torsdag 7. mai – Gjøvik.
2. Lørdag 9. mai – Oslo.
3. Lørdag 9. mai – Tromsø.
4. Mandag 11. mai - Stavanger.
5. Onsdag 13. mai – Trondheim.
6. Fredag 15. mai – Kristiansand.

Bildene er republisert med tillatelse fra Radio-Latinamerika.