Thorhild Widvey
Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Styrker dialogtiltak på tros- og livssynsfeltet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge ytterligere fire millioner kroner til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering i 2015.

Utrop nr. 21/2015 (21.05.2015)

– Vi ser dialog som vesentlig for å forebygge ekstremisme og radikalisering, det bygger en grunnleggende tillit som er avgjørende for å øke forståelsen, forebygge fordommer og redusere utenforskap. Fjorårets utlysning utløste stort engasjement i hele sivilsamfunnet, både trossamfunn, ideelle organisasjoner og kommuner engasjerte seg, sier kulturminister Thorhild Widvey (bildet) til regjeringen.no.

Kulturdepartementet lyste høsten 2014 ut midler til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering og ekstremisme.

Ved utlysningen mottok departementet over 70 søknader på ulike prosjekter fra tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner og kommuner med en samlet søknadssum på rundt 16 millioner kroner. Av dette tildelte Kulturdepartementet 2,2 millioner kroner til 13 ulike prosjekter.