Foto: Claudio Castello

Overveldet over hvor mange som vil hjelpe

Norsk Folkehjelp merker et enormt engasjement blant folk som vil hjelpe flyktninger som ankommer Norge.

Utrop nr. 35/2015 (17.09.2015)

Via Facebook-gruppen Refugees Welcome to Norway har privatpersoner organisert seg for å dele ut mat utenfor Politiets utlendingenhet på Tøyen, og på den måten tette ett av hullene i måten norske myndigheter behandler flyktninger som ankommer landet. Gruppen har nå over 46.000 medlemmer.

– Vi ser så mange spontane initiativ for å hjelpe flyktningene at vi som jobber faglig med dette feltet knapt kan følge med, sier Tom Hjertholm, ansvarlig for avdelingen for flyktning og integrering i Norsk Folkehjelp, til NTB.

Norsk Folkehjelp drifter åtte asylmottak og merker enorm pågang fra folk som vil hjelpe både der og ellers.

– Det er enormt gledelig at så mange engasjerer seg. Vi er veldig takknemlige for alle som har henvendt seg til oss med klær og leker, og har allerede fått så mye klær at det holder foreløpig, sier Hjertholm.

Oppfordrer det offentlige til innsats
Nå etterlyser han og Norsk Folkehjelp større innsats fra myndighetene.

– For å sikre bedre kvalitet i mottakene må de økonomiske rammene økes og myndighetene må være tydelige på hva som er minstekrav for kvalitet i mottak. Samtidig bør det gis mer hjelp til selvhjelp, for eksempel i form av selvbosetting for de som har fått opphold og at asylsøkere må få lov å jobbe, sier Hjertholm.