Hit vil Stovner Frp at det ikke skal komme flere innvandrere: Groruddalen er best tjent med å integrere de som allerede bor i bydelen, mener partilaget.
Foto: Marcus Ramberg

Vil ha innvandringsstopp til Groruddalen

Stovner Frp vil integrere innvandrere som allerede er i bydelen, fremfor å ta imot nye. Derfor går de til valg på innvandringsstopp.

 

Utrop nr. 35/2015 (17.09.2015)

«Det er mange innvandrere i Groruddalen, men dessverre har ikke alle klart å integrere seg like godt. Av den grunn ønsker vi total innvandringsstopp til Groruddalen, slik at vi sammen får brukt ressursene på å integrere og inkludere de som allerede er her». 

Slik er et av valgkampløftene fra Stovner Frp til sine velgere. Førstekandidat, Jan-Arild Linja, sier til Dagsavisen at bydelen må hjelpe til å bosette «andre grupper» som også trenger husly.

– Folk som flytter hit og kjøper egen bolig, er velkomne, men vi ønsker ikke at stat og kommune skal kjøpe flere boliger og bosette innvandrere som er dårlig integrert og ikke klarer seg selv. Vi har allerede nok å stri med. Vi må prioritere å hjelpe dem som allerede bor i bydelen.

– Boligpris er problemet
Problemet, ifølge Linja, er at kombinasjonen av Oslos laveste kvadratmeterpris og at andre bydeler og andre kommuner bosette innvandrer i Stovner bydel, gjør at det kommer for mange nye innvandrere med sosiale utfordringer.

– Selv om det er en avtale om at man ikke skal gjøre det, så er det mange sosialkontorer som plasserer sosialklienter med utenlandsk bakgrunn i vår bydel. Jeg skjønner at de vil ha lavere utgifter på sine egne budsjetter, men de dytter problemene over på en annen bydel og det er vi lei, sier Linja.