Integreringsområdet er etter min noe av det mest meningsfylte og spennende en kan jobbe med, både faglig og politisk. Jeg har tro på å lykkes gjennom et godt lederskap og en god strategi. Det vil selvsagt ta tid og kreve langsiktig arbeid, sier Imdi direktør, Geir Barvik.
Foto: Imdi.no

18.000 flyktninger må bosettes i 2016

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har fastsatt at det er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år. 

Utrop nr. Utgivelse/Utgivelse (Utgivelse)

4.400 av flyktningene vil være enslige mindreårige, og i løpet av november vil IMDi gå ut med en tilleggsanmodning til kommunene, imdi.no.

Bosettingsbehovet ble fastsatt i utvalgets ekstraordinære møte 6. november. Samtidig anslår utvalget at forutsetningene i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, tilsier at det kan bli behov for å bosette 21 000 flyktninger i 2017. 

– Her har vi en krevende situasjon. Men den er fullt mulig å takle med dagens bosettingsmodell, der det er frivillig for kommunene om og hvor mange flyktninger de vil bosette. Med den erfaringen vi har med kommunenes evne og vilje til å bosette stadig flere flyktninger, har jeg tro på at kommunene også vil håndtere denne nye utfordringen, sier IMDis direktør og leder for Nasjonalt utvalg, Geir Barvik (bildet).

Han understreker at det er en nasjonal oppgave å sørge for at de flyktningene som får opphold får en kommune å bo i, slik at de kan komme i gang med livene sine. Derfor er det viktig å legge til rette for at bosatte flyktninger får brukt den kompetansen de har med seg.

Enslige mindreårige prioritert
Nasjonalt utvalg mener det er riktig å bosette enslige mindreårige først. Av bosettingsbehovet for neste år på 18 000, vil 4 400 av flyktningene være enslige mindreårige. Av disse igjen vil rundt 880 være barn under 15 år.

– Det er aller viktigst at kommunene de neste årene tar imot de yngste av flyktningene. Denne sårbare gruppen av flyktninger blir mest skadelidende av å måtte vente lenge i mottak, sier Geir Barvik.