Få innvandrere har verv i fagbevegelsen. Illustrasjonsbilde.

Fagbevegelsen er hvit. Språk er én av grunnene

Fagbevegelsen består av etnisk norske, særlig på ledernivå. Fafo mener de har funnet årsakene til hvorfor det er slik.

Utrop nr. 45/2015 (26.11.2015)

– Vi vet at innvandrere blir medlemmer, men de blir sjelden blir tillitsvalgte og så å si aldri tillitsvalgte, forklarer Inger Marie Hagen i Fafo til Dagsavisen

15 prosent av arbeidstakerne i Norge er innvandrere, i ledelsen til de ulike fagforeningene er likevel veldig hvit kommer det fram i en rapport fra Fafo.

Årsakene
Fafo mener at det finnes flere grunner til at innvandrere ikke har verv i fagbevegelsen, men har kommet fram til to klare konklusjoner:

  • Mangel på språkkunnskaper, spesielt stammespråket innen fagbevegelsen med sine tariffbegreper
  • Mangel på kunnskap om den norske modellen, der trepartssamarbeidet står sentralt

Blir ikke spurt
Leder i NTL-ungdom Sahar Azari forteller til Dagsavisen at grunnen til at innvandrere ikke har de viktige vervene er fordi de sjeldent blir spurt.

– Spør om de vil bli tillitsvalgte, og om de ikke vil bli det, spør hvorfor, sier Azari.