Foreslår imamutdannelse

Tidligere kursdeltakere utenfor Teologisk Fakultet ved UiO
Foto : TF
Stortinget vil nå utrede om imamer kan få en offisiell norsk imam-utdannelse.
0Shares

Partiene bak integreringsforliket skriver følgende i avtalen: «Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner». 

Videre heter det: “Stortinget ber regjeringen utredede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.”

– Vern mot hatideologi
Samtidig mener partiene at imamer og andre religiøse ledere som gjennom sin virksomhet bidrar til å svekke integreringen, ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.

På spørsmål fra Vårt Land om hvordan det være praktisk mulig å kontrollere slike personer i forkant svarer parlamentarisk leder Harald T. Nesvik (FrP) slik:

 
Foto : Børge Sandnes/FrP Media

– Avtalen innebærer at Saudi-Arabia og andre ekstreme islamiststater ikke kan spre hatideologien sin i Norge. Det har også vært et problem at utenlandske imamer med ekstreme holdninger har fått spillerom i Norge. Avtalen gir regjeringen et klart mandat til å nekte oppholdstillatelse til ekstreme imamer eller andre religiøse ledere, sier Nesvik (FrP) i en pressemelding.

IRN kritisk i 2010
Venstre foreslo for fem år siden egen imamutdannelse, men ble nedstemt dengang. Islamsk Råd Norge (IRN) var også kritisk til slik utdannelse. 

Shoaib Sultan, som var daværende generalsekretær i IRN, uttalte følgende til Dagsavisen:

– Muslimer i Norge tilhører mange forskjellige trosretninger. En slik utdanning vil derfor ikke kunne få legitimitet for alle sammen. Det er som om det skulle være én kristen teologisk utdanning for katolikker, pinsevenner, lutheranere, adventister, baptister mm. Etter min mening bør dette legge debatten død: Dersom muslimer selv ikke ønsker dette, vil en slik utdanning uansett ikke ha noen funksjon.

FAKTA

Imamutdanning

På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Teologisk Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO) utviklet et kurs for religiøse ledere i det norske samfunnet, og femte runde av kursene startet opp denne høsten.

Kursene skal gi ny kunnskap, men også bruke deltakernes erfaringer og kunnskap på feltet. Deltakerne vil få mulighet til å arbeide med forståelsen av sin rolle som religiøs/åndelig leder i dialog med ledere fra andre trossamfunn, heter det i følge fakultetet.

Kurset er frivillig. For de som har interesse og nødvendige kvalifikasjoner, kan samlingene også brukes til videreutdanning hvor hvert kurs gir 10 studiepoeng på bachelor- eller masternivå.