Disse skal utrede konsekvensene av høy innvandring

LIMs generalsekretær, Sylo Taraku, ser bekymringsfullt på utviklingen.
Foto : Privat
Et utvalg ledet av sosiologiprofessor Grethe Brochmann skal utrede konsekvensene av høy innvandring. Generalsekretær i LIM, Sylo Taraku, er med i ekspertpanelet. 
0Shares

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har til 2017 for å utrede konsekvensene av innvandring. Utvalget har fått tilnavnet Brochmann2, ettersom Brochmann ledet Velferd- og migrasjonsutvlaget (2011), som la fram en rapport om migrasjon og konsekvensene dette har for den norske velferdsmodellen. 

Store konsekvenser
Utvalget ble oppvent i statsråd av Sylvi Listhaug som nylig ble innvandrings- og integreringsminister. Madatet til dette utvalget er å blant annet utlede hvordan innvandring kan påvirke den norske samfunnsmodellen, hvordan få flest innvandrere inn i arbeidslivet og rask integrering. 

Listhaug mener det er flere utfordringer og konsekvenser knyttet til innvandring. 

Professor i sosiologi, Grethe Brochmann
Foto : UiO

– Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagens Næringsliv. 

Utvalget
De som skal hjelpe Grethe Brochmann med utredningen kommer fra flere ulike instanser. Blant annet er generalsekretær i Likestilling, integrering, mangfold (LIM), Sylo Taraku en av dem. Asle Toje, forskningsdirektør ved Det norske nobelinstituttet er også medlem i utvalget. 

Ifølge Drammens Tidende er dette alle medlemmene: 

Grete Brochmann (leder), professor, Oslo
Anne Britt Djuve, forskningssjef, Oppegård
Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo
Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo
Cindy Horst, forskningssjef, Oslo
Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger
Jan Rose Skaksen, forskningschef, København
Sylo Taraku, generalsekretær, Drammen
Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo
Inger Østensjø, rådmann, Stavanger