Illustrasjonsfoto
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons

Norske advokater vil stanse asyl-utsendinger

Norsk advokatfirma ber menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg gripe inn og stanse de planlagte asylutsendingene ved Storskog i Finnmark. 

Utrop nr. 4/2016 (21.01.2016)

I går kveld sendte norske advokater fra firmaet Andersen & Bache-Wiig sendt et hastebrev til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, melder TV2.

– De aller fleste av asylsøkerne som er i Kirkenes nå, har ikke fått vedtakene sine. De har ikke fått se begrunnelsen for at de ikke får asyl i Norge, og dette er saker som gjelder rettighetene deres, etter menneskerettighetskonvensjonen. Da har de en rett til å klage på vedtaket, sier advokat Halvor Frihagen i Andersen & Bache-Wiig.

Retursenter
Ankomstsenteret i Sør-Vanger har blitt gjort om til retursenter og det er samlet minst 55 asylsøkere som har fått avslag på sin søknad. Norske myndigheter vil sende asylsøkerne tilbake til Russland så fort som mulig og kan ifølge TV2 skjer i dag.

Ifølge Frihagen svarer Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i løpet av dagen, noe som kan føre til at uttransporteringen som skulle skje i dag ikke skjer likevel.