Regjeringen åpner for at PST skal bortvise

Om lag ti land kan drive med spionasje av asylsøkere i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Foto : Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringen foreslår at  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan bortvise utlendinger som vil reise inn i Norge, dersom PST mener disse utgjør en sikkerhetstrussel. 
0Shares

Regjeringen har i dag sendt en lovproposisjon til Stortinget med forslag til endringer i utlendingsloven som blant annet innebærer at det gjennom forskrift kan gis fullmakt til andre enn UDI til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker.

I første rekke er det tenkt å gi slik myndighet til PST.

– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP), ifølge regjeringen.no.

– Viktig med rask gjennomgang
PST har nasjonalt ansvar for indre sikkerhet, og er særlig egnet til å vurdere behovet for bortvisning i sikkerhetssaker.

– I disse sakene er det svært viktig at vedtak kan treffes raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier statsråden.

Klikk her for å lese UDIs regelverk om botvisninger