Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen håper en ny nettside kan komme til nytte i kampen mot overgrep.
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Ny veiviser ved vold og overgrep

En ny nasjonal nettportal som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt ble lansert denne uken. Dinutvei.no skal være en veiviser for utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

Utrop nr. 8/2016 (18.02.2016)

Nettportalen gir oversikt over ulike hjelpetilbud både der man bor og i landet for øvrig. Portalen inneholder også informasjon og fagstoff, samt spørsmål og svartjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

– Flere enn vi tror lever i frykt for noen som står dem nær. Det er viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp så raskt som mulig. Dinutvei.no skal gjøre det enklere å finne hjelp og informasjon om vold og overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Vanskelig å be om hjelp

Foto: Faksimile/dinutvei.no
Portalen lanseres gjennom en kampanje som består av filmer, radiospot og plakater, utarbeidet i samarbeid med Dinamo. Kampanjen har til hensikt å skape oppmerksomhet rundt tema det er viktig å debattere. Prosjektet er en del av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2041-2017) Et liv uten vold. 

– Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange utsatte kan også oppleve det som vanskelig å be om hjelp. Derfor oppretter vi veiviseren Dinutvei.no som et viktig bidrag i dette arbeidet, sier Anundsen.