En rekke nordmenn med ulik bakgrunn har underskrevet et opprop der de ber redaktører være obs på forskjellen mellom islamhat og islamkritikk.
Foto: Samer Shurukh

– Mediene må skille mellom islamkritikk og muslimhat

En rekke kjente navn har underskrevet et opprop der de ber landets redaksjoner skille mellom muslimhat og islamkritikk. Reaksjonene er blandet. 

Utrop nr. 11/2016 (10.03.2016)

Profilerte samfunnsdebattanter mener mediene gjør altfor lite for å skille mellom det de mener er muslimhat og islamkritikk. De har derfor gått sammen og underskrevet et opprop til norske redaktører. 

– Vi henvender oss derfor til norske redaktører, redaksjoner og den enkelte journalist og etterlyser et klarere og mer konsekvent skille mellom kritikk og hat/fiendtlighet. Norges redaksjoner må bli bevisste på hva som er innenfor “kritikkens” grenser, står det i oppropet

Ulike stemmer
Blant de som har underskrevet finner vi muslimer, eks-muslimer, forskere og andre kjente samfunnsdebattanter.

– Denne kronikkens skribenter har et svært vidt og mangfoldig spenn. Vi er alt fra konservative muslimer til eks-muslimer. Alt fra norske muslimers interesseorganisasjon til sterke islamkritikere. Alt fra samfunnsdebattanter til forskere og akademikere. Alt fra unge studenter til lederskikkelser i ulike trossamfunn. Og mye mer.

Polariserende språk
Det kommer fram av oppropet at de ønsker klarere begrepavklaring i debatten om islam. De mener at begrepene journalister og mediene bruker bidrar til en polariserende debatt.

– Bevissthet om begrepene vi bruker er ekstra viktig i polariserte debatter, fordi begrepene kan bidra til å fyre opp under en vi/dem-tenkning.Det er det som skjer når journalister bruker ordet “islamkritiker” om aktører i samfunnsdebatten som går lenger enn å være religionskritikere. Aktører som er også politiske premissleverandører og fremmer usanne historier om en gruppe mennesker for å svekke deres omdømme.

Mange har støttet oppropet på sosiale medier, men det har også kommet noen mer skeptiske reaksjoner. Nettavisen er på lederplass kritisk til oppropet. 

– Problemet er når underskriverne forsøker å dirigere oss i hva som er akseptabel og hva som er uakseptabel islamkritikk, eller det underskriverne kaller «islamfiendtlighet», skriver avisen og siterer sosiolog Kjetil Rollnes' reaksjon på utspillet.

Rollness skriver på Facebook at «vi blant undertegnerne finner noen av verstingene når det gjelder å stemple rasjonell og rimelig islamkritikk som muslimhets, fremmedhat og rasisme».

Journalisten.no har fulgt opp saken og fått reaksjoner fra redaksjonene som er utfordret i oppropet. 

Nyhetsredaktør Håkon Borud sier til avisen at Aftenposten ikke har grunnlag for å si at Storhaug er en muslimhater.

– Språk- og begrepsbruk må vi alltid være bevisste på, og kanskje ekstra mye i en så polarisert debatt som dette. Det er imidlertid ikke gitt at en person eller gruppe som er kritiske til islam, eller deler av det muslimske miljøet, hater islam og muslimer. Jeg ser at Aftenpostens intervju med Hege Storhaug trekkes fram. Men selv om Storhaug er svært kritisk, har ikke vi grunnlag for å si at hun hater muslimer.

 

Her er navnene som har underskrevet oppropet:

• Anne Birgitta Nilsen, språkforsker og førsteamanuensis på HiOA
• Bushra Ishaq, samfunnsdebattant og lege
• Ervin Kohn, forstander ved Det Mosaiske Trossamfunn
• Fatima Almanea, frilansjournalist og blogger
• Hogne Øian, sosialantropolog og forsker
• Islamsk Råd Norge
• Isra Zariat, journaliststudent og skribent
• Kian Reme, dialogprest
• Lena Larsen, religionsviter og forsker
• Linda Noor, daglig leder av Minotenk
• Mina Adampour, samfunnsdebattant og lege
• Mina Bai, samfunnsdebattant og forfatter
• Mohamed Abdi, masterstudent og skribent
• Muniba Ahmad, student og skribent
• Nanzy Herz, aktivist og eks-muslim
• Nefise Øzkal Lorentzen, filmregissør og dokumentarskaper
• Olav Elgvin, samfunnsforsker og skribent
• Sindre Bangstad, sosialantropolog og forsker
• Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi
• Usman Rana, skribent og forfatter
• Yousef Assidiq, grunnlegger av JustUnity

(Kilde: journalisten.no)

Her kan du lese Utrops sak om hvordan Aftenposten omtalte en islamhater som islamkritiker.